Facit

Steg 1: Bestäm IP-adresseringsschemat.

Utforma ett IPv4-adresseringsschema och fyll i adresstabellen baserat på följande krav:

 1. Dela upp nätverksadressen 192.168.1.0/24 för att tillhandahålla 30 host-adresser per delnät samtidigt som du effektiviserar antal möjliga adresser.
 2. Tilldela det fjärde delnätet till IT LAN.
 3. Tilldela den sista nätverksvärdadressen (den högsta) i detta delnät till G0/0-interfacet på IT-R1.
 4. Börja att uppdela en nätversadress igen med det femte delnätet för att tillhandahålla 14 host-adresser per delnät samtidigt som du effektiviserar antal möjliga adresser.
 5. Tilldela det andra av dessa nya delnät med 14 host-adresser Admin LAN.
 6. Tilldela den sista nätverksvärdadressen (den högsta) i Admin LAN delnät till G0/1-interface på IT-R1 routern.
 7. Tilldela den näst sista adressen i detta delnät till VLAN 1-interfacet på Admin-Switch.
 8. Tilldela IP-adresser på datorerna och server med någon av de återstående adresserna i deras respektive delnät.

Steg 2: Konfigurera IP-adressering på datorer och server

 1. Använd IPv4-adresseringen och IPv6 adresstabellen i steg 1 för att konfigurera alla datorer med rätt adressering.
 2. Använd routers interface link-local IPv6-adress som standard gateway på datorerna.
 3. Slutför konfigurationen av servern på samma sätt.

Steg 3: Konfigurera IT-R1

Konfigurera IT-R1 routern med alla initiala konfigurationer som du har lärt dig i kursen hittills:

 1. Konfigurera routerns hostname: IT-R1
 2. Skydda routerskonfigurationer från obehörig åtkomst med det krypterade privilegierade exec-lösenordet.
 3. Säkra alla hanteringsåtkomst i routern med metoder som behandlas i kursen och laborationerna.
 4. Fastställ lösenordslängden som den minsta längd på 10 tecken.
 5. Förhindra att alla lösenord visas i klartext i enhetens konfigurationsfiler.
 6. Konfigurera routern för att endast acceptera in-band hanteringsanslutningar över protokollet som är säkrare än Telnet, som gjordes i labbet och PT-aktiviteter. Använd värdet 1024 för krypteringsnyckelns styrka.
 7. Konfigurera lokal användarautentisering för hanteringsanslutningar inom band. Skapa en användare med namnet netadmin och ett hemligt lösenord för Cisco_CCNA7.
 8. Konfigurera de två Gigabit Ethernet-interfacen med hjälp av IPv4-adressering som du beräknat och IPv6-värdena som anges i adresseringstabellen.
 9. Konfigurera om länkens lokala adresser till det värde som visas i tabellen.
 10. Dokumentera konfigurationer i konfigurationsfilen.

Steg 4: Konfigurera Admin-Switch

Konfigurera Admin-Switch för fjärrhantering över Telnet.

 1. Konfigurera VLAN 1 som SVI.
 2. Konfigurera IPv4-adressering enligt ditt arbete i steg 1.
 3. Se till att switchen kan acceptera anslutningar från nätverksenheter från andra nätverk.
 • 2^x -2 >= 30
 • 2^5 - 2 = 30
 • 32 - 5 = 27 dvs. prefix är /27
 • Från 24 bitar till 27 innebär 3 bitar till därmed 2^3 = 8 delnät
 • Segmenteringssteg = 32
 • sn1: 192.168.1.0 /27
 • sn2: 192.168.1.32 /27
 • sn3: 192.168.1.64 /27 
 • sn4: 192.168.1.96 /27 tilldelas till IT LAN
  • HA: 192.168.1.97 till 192.168.1.126
  • IT-R1 Gig 0/0 får 192.168.1.126
 • sn5: 192.168.1.128 /27 
 • sn6: 192.168.1.160 /27 
 • sn7: 192.168.1.192 /27 
 • sn8: 192.168.1.224 /27 
 • sn1: 192.168.1.0 /27
 • sn2: 192.168.1.32 /27
 • sn3: 192.168.1.64 /27
 • sn4: 192.168.1.96 /27 
  • HA: från 192.168.1.96 till 192.168.1.126
  • Reception Host får 192.168.1.97
  • Operator Host får 192.168.1.98
 • sn5: 192.168.1.128 /27
  • 2^x - 2 >= 14
  • 2^4 - 2 = 14
  • 32 - 4 = 28 dvs. prefix är nu /28
  • Från 27 bitar till 28 innebär 1 bit till därmed 2^1 = 2 delnät
  • Segmenteringssteg = 16
  • sn5-1: 192.168.1.128 /28
  • sn5-2: 192.168.1.144 /28 tilldelas till Admin LAN
  • HA: 192.168.1.145 till 192.168.1.158
  • IT-R1 Gig 0/1 får 192.168.1.158
  • VLAN 1 på Admin-Switch får 192.168.1.157
  • IT-Host får 192.168.1.145
  • Server 192.168.1.146
 • sn6: 192.168.1.160 /27 
 • sn7: 192.168.1.192 /27
 • sn8: 192.168.1.224 /27

Reception Host

Operator Host

IT Host

Server

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname IT-R1
 • IT-R1(config)# enable secret class12345
 • IT-R1(config)# service password-encryption
 • IT-R1(config)# banner motd #Authorized Access Only!#
 • IT-R1(config)# security passwords min-length 10
 • IT-R1(config)# login block-for 120 attempts 2 within 30
 • IT-R1(config)# no ip domain-lookup
 • IT-R1(config)# ip domain-name diginto.se
 • IT-R1(config)# crypto key generate rsa
 • IT-R1(config)# line console 0
 • IT-R1(config-line)# password cisco12345
 • IT-R1(config-line)# login
 • IT-R1(config-line)# logging synchronous
 • IT-R1(config-line)# exec-timeout 60
 • IT-R1(config-line)# exit
 • IT-R1(config)# line vty 0 4
 • IT-R1(config-line)# password cisco12345
 • IT-R1(config-line)# transport input ssh
 • IT-R1(config-line)# login local
 • IT-R1(config-line)# logging synchronous
 • IT-R1(config-line)# exec-timeout 60
 • IT-R1(config-line)# exit
 • IT-R1(config)# line aux 0
 • IT-R1(config-line)# password cisco12345
 • IT-R1(config-line)# login
 • IT-R1(config-line)# logging synchronous
 • IT-R1(config-line)# exec-timeout 60
 • IT-R1(config-line)# exit
 • IT-R1(config)# ip ssh version 2
 • IT-R1(config)# ip ssh time-out 120
 • IT-R1(config)# username netadmin privilege 15 secret Cisco_CCNA7
 • IT-R1(config)# interface g0/0
 • IT-R1(config-if)# ip address 192.168.1.126 255.255.255.224
 • IT-R1(config-if)# description IT LAN
 • IT-R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::1/64
 • IT-R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
 • IT-R1(config-if)# no shutdown
 • IT-R1(config-if)# exit
 • IT-R1(config)# interface g0/1
 • IT-R1(config-if)# description Admin LAN
 • IT-R1(config-if)# ip address 192.168.1.158 255.255.255.240
 • IT-R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::1/64
 • IT-R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
 • IT-R1(config-if)# no shutdown
 • IT-R1(config-if)# exit
 • IT-R1(config)# ipv6 unicast-routing
 • IT-R1(config)# exit
 • IT-R1# write
 • IT-R1# copy running-config tftp:
 • 192.168.1.146
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# enable secret class12345
 • Switch(config)# service password-encryption
 • Switch(config)# banner motd $Authorized Access Only!$
 • Switch(config)# no ip domain-lookup
 • Switch(config)# line console 0
 • Switch(config-line)# password cisco12345
 • Switch(config-line)# login
 • Switch(config-line)# logging synchronous
 • Switch(config-line)# exec-timeout 60
 • Switch(config-line)# exit
 • Switch(config)# line vty 0 15
 • Switch(config-line)# password cisco12345
 • Switch(config-line)# login
 • Switch(config-line)# logging synchronous
 • Switch(config-line)# exec-timeout 60
 • Switch(config-line)# exit
 • Switch(config)# interface vlan 1
 • Switch(config-if)# ip address 192.168.1.157 255.255.255.240
 • Switch(config-if)# no shutdown
 • Switch(config-if)# exit
 • Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.158
 • Switch(config)# exit
 • Switch# write