Statisk routing

Statisk routing är en metod för att manuellt konfigurera routing-tabeller på routrar i ett nätverk. Istället för att använda dynamiska routing-protokoll som automatiskt utbyter routing-information mellan routrar, anger nätverksadministratören manuellt vilka vägar (routes) som ska användas för att dirigera trafik till olika destinationer.

Kommandosyntax

Kommandot ip route kan användas på tre olika sätt:

 • Router(config)# ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <next-hop-router IP>
 • Router(config)# ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <exit interface>
 • Router(config)# ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <exit interface> <next-hop-router IP>

Generellt sett används next-hop-routerns IP-adress oavsett vilken typ av interface som används, medan de andra två alternativen är mer relaterade till seriella interface (Point-to-Point-nätverk). Seriella interface används för att ansluta två routrar, medan Ethernet-gränssnitt kan användas för att ansluta flera nätverksenheter och routrar, till exempel två routrar anslutna till samma switch.

I den nätverkstopologi som visas nedan är tre LAN nätverk anslutna via två seriella interface på routrarna R1, R2 och R3. Totalt finns det fem nätverk i topologin. Det kan också noteras att alla fem nätverk har samma nätmask eller prefix /24, vilket innebär att exemplet använder sig av klassbaserad (classful) routing.

Bild 1: Classful routing

Nätverksadresserna har delats upp enligt följande:

 • Klass B nätverksadressen 172.16.0.0/16 har utökats med 8 bitar för att få prefixet /24. I exemplet används 172.16.1.0, 172.16.2.0 och 172.16.3.0.
 • Klass C nätverksadressen 192.168.0.0/24 har delats upp fullständigt i tredje oktetten. I exemplet används 192.168.1.0 och 192.168.2.0

I den givna topologin finns totalt fem nätverksadresser som alla routrar behöver ha information om. Här är informationen om varje routers anslutna nätverk och de nätverksadresser som saknas i deras routing-tabeller:

 • R1 har 2 direkt anslutna nätverk: 172.16.2.0/24 och 172.16.3.0/24.
 • R1 saknar information i sin routing-tabell: 172.16.1.0/24, 192.168.1.0/24 och 192.168.2.0/24.
 • R2 har 3 direkt anslutna nätverk: 172.16.2.0/24, 172.16.1.0/24 och 192.168.1.0/24.
 • R2 saknar information i sin routing-tabell: 172.16.3.0/24 och 192.168.2.0/24.
 • R3 har 2 direkt anslutna nätverk: 192.168.1.0/24 och 192.168.2.0/24.
 • R3 saknar information i sin routing-tabell: 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 och 172.16.3.0/24.

I fortsättningssidor visar jag hur informationen ovan programmeras in i routrarnas routing-tabeller.