Ethernet MAC adresser

Ethernet MAC-adresser består av 48 bitar uttryckta som 12 hexadecimala siffror (4 bitar för varje hexadecimalt siffra). Jag tar upp först talsystemet och därefter adressering med hexadecimala siffror.

Hexadecimal talsystem

Bild 1: Hexadecimalt talsystem

Ordet ”Hex” indikerar att 16 symboler ingår i talsystemet vilket definierar basen 16. Med 16 symboler från 0 till 9 samtA, C, D, E och F) byggs upp hexadecimala talen. Varje hexadecimal nummer kan representeras i binär med 4 bitar som ger 16 kombinationer (2^4).

Bild 1 illustrerar binära kombinationer från 0000 till 1111 som motsvarar 0 till F hexadecimalt och 0 till 15 decimalt. För att representerar decimala tal från 16 uppåt används ytterligare fyra bitar.

Relationen mellan bytes och hexadecimala talen kan förklaras som följande:

  • Med 8 bitar kan representeras två hexadecimala siffror som kan placeras parvis, från 0000 0000 till 1111 1111 dvs. 00 till FF
  • Nollor i början finns alltid även för ensiffriga tal t. ex 0000 0101 motsvarar 05 eller bara 5.

Vanligtvis representeras hexadecimala tal med prefix 0x i början av talet (t.ex. 0x73) eller en nedsänkt 16. Mindre vanligt är hexadecimala tal betecknas med ett H i slutet t.ex. 73H. Men eftersom nedsänkt text inte används i en terminal/kommandoprompt eller programmeringsmiljöer är den tekniska representation med texten 0x att föredra, t. ex. 0x0A och 0x73

MAC-adressers struktur

MAC-adressernas 12 hexadecimala siffror delas upp i två grupper av 6 (24 bitar eller 3 byte). De första 6 hexadecimala siffror identifierar leverantörer av hårdvara (NIC). De andra 6 hexadecimala siffror kombineras av leverantörer när de adresserar deras nätverksprodukter eller tjänster. Det är ett globalt sätt för att säkerställa att varje MAC-adress är unik i hela världen.

Bild 2: MAC adressers struktur

IEEE är standardiseringsorganisationen som reglerar MAC-adresser. Organisationen kräver leverantörer att följa två enkla regler:

  1. Alla MAC-adresser måste använda leverantörens OUI (de 3 första byte).
  2. Alla MAC-adresser med samma OUI måste använda en kombination av resterande bitar i den sista 3 byte. i adressen.

MAC-adressen är ofta refererat som en burned-in address (BIA) eftersom MAC-adressen inprogrammeras i ett ROM (Read Only Memory) minne på nätverkskortet. Syftet med detta är att adressen inte kan ändras av andra programvara. Men datorer kopierar deras MAC-adresser till RAM minnet vid start och då kan deras MAC-adresser ändras tillfälligt.

MAC-adresser representationer

Olika maskin-och programvarutillverkare kan representera den hexadecimala MAC-adressen i olika format. Adressformaten Kan likna:

  • 00-05-9A-3C-78-00
  • 00:05:09 A: 3C: 78:00
  • 0005.9A3C.7800

I en Windows dator kan tas fram datorns MAC-adressen (Physical Address) med hjälp av kommandot IPCONFIG eller GETMAC (getmac /v /fo list). I en Linux-dator kan användas kommandot IFCONFIG.

Bild 3: IPCONFIG