Applikationsskikt

Applikationsskiktet ger uppkopplingsinformation mellan applikationer som kommunicerar över nätverket. Kommunikationen regleras av protokoll som implementeras i nätverksorienterade applikationer, vilket gör det möjligt att definiera ett program som en uppsättning protokoll. För kommunikationsenheter är ett program i själva verket en process. Varje gång ett program startas, initieras automatiskt en process där programmet körs. Processerna tilldelas resurser, såsom en del av arbetsminnet, processorn, exekveringstrådar, med mera.

Bild 1: Applikationsskikt i OSI modell

Inom en kommunikationsmodell definierar applikationsskiktet bland annat följande:

  • Processer för att initiera/avsluta kommunikationen.
  • Meddelandetyper
  • Meddelandets syntax
  • Hur styrinformation ska användas.
  • Hur meddelanden överförs.
  • Interaktionen med det näst lägre skiktet.

Klient-server nätverk

Kommunikationssignaler överförs genom det underliggande nätverket och anpassas efter applikationernas funktioner.

Bild 2: Serverprocesser i  Applikationsskiktet

I en klient-server nätverksmodell begär klienten data eller tjänster, och servern svarar på förfrågan. Klient- och serverprocesser betraktas som en del av applikationsskiktet, och därför beskriver applikationsprotokollen kommunikationsprocessen mellan klienter och servrar. Man kan även säga att servern tillhandahåller resurser som finns på servern, och klienten använder dessa resurser.

Serverapplikationer

En server är vanligtvis en kraftfull dator som kör serverapplikationer och innehåller information och mjukvara som ska delas med många klientssystem.

Bild 3: Server i Applikationsskiktet

En sådan dator kräver ett serveroperativsystem som har nätverksanpassade funktioner för att kunna erbjuda sina resurser. Ett klientoperativsystem är utformat för att kunna dra nytta av serverns resurser, men har även vissa begränsade möjligheter att fungera som en server.

Liksom de flesta tjänster körs serverprocesser vanligtvis i bakgrunden utan användarens direkta kontroll.