Nätverksstruktur

När vi började bygga nätverk hade vi behov av att transportera olika typer av nätverkstrafik, vilket ledde till behovet av olika transmissionstekniker eller nätverksteknologier. Idag transporteras alla typer av nätverkstrafik genom ett och samma nätverk. Ett sådant nätverk kallas ett konvergerat nätverk, vilket innebär att det är ett gemensamt nätverk för alla signaltyper.

Bild 1: Konvergerat nätverk

I vissa sammanhang kan ”konvergens” istället betyda ”uppdatering”. När det sker fysiska eller logiska ändringar i ett nätverk tar det en viss tid för nätverket att återhämta sig. Denna tid kallas konvergenstid.

Nätverksstruktur

Nätverksstruktur omfattar både hårdvara och mjukvara som ger stöd för ett brett utbud av applikationer, tjänster och kompatibilitet mellan olika typer av fysisk infrastruktur.

Här är några egenskaper som kännetecknar en nätverksstruktur:

  • Internet måste alltid vara tillgängligt, vilket möjliggörs genom en robust nätverksarkitektur som är utformad för att vara tolerant mot fel (feltolerant).
  • Ett nätverk bör kunna expandera snabbt för att stödja nya användare och applikationer utan att påverka befintliga tjänsteleveranser. Detta är möjligt tack vare en skalbar nätverksstruktur.
  • Med införandet av nya applikationer och tjänster ökar kraven på kvalitet (Quality of Service). Kvaliteten på nya tjänster förbättrar Internet-teknologier så att nätverket strävar efter snabb och effektiv konvergens.
  • Den mest krävande aspekten av en nätverksstruktur är säkerhet. Informationen måste kunna överföras säkert genom en robust nätverksstruktur.

Feltolerant nätverksstruktur

Bild 2: Redundans

Internet designades ursprungligen för att motstå förstörelse av flera transmissionsanläggningar, och felresistens var i fokus. Från att ha varit en samling små nätverk har Internet idag utvecklats till att omfatta många större nätverk.

Skalbar nätverksstruktur

Vi hör ofta att Internet ”växer”, och det gör det ständigt utan att påverka användarna. Förklaringen till detta är att nätverksstrukturen är baserad på standarder som alla följer. Tack vare dessa standarder kan mjukvara och hårdvara utvecklas med samarbete i åtanke. All mjukvara och hårdvara bör kunna fungera och samexistera med varandra.

Bild 3: Skalbar nätverksstruktur

Nätverkstjänsters kvalitet (Quality of Service)

Nya applikationer ställer allt högre krav på prioritering av nätverkstjänster. Röst- och videostreaming skapar höga förväntningar hos användarna – vem vill titta på en video som hackar hela tiden? I ett konvergerat nätverk transporteras olika datatrafik som hanteras genom prioritering. Detta kräver mekanismer som ser till att högprioriterad datatrafik får de resurser den behöver.

Bild 4: Quality of Service

Nätverkssäkerhet

Nätverkssäkerhet omfattar fysisk och logisk skydd av nätverksenheter. Obehörig åtkomst till nätverkshantering, kommunikationshantering och servrar måste förhindras genom att dessa enheter låses in på säkra platser, till exempel datahallar.

En annan aspekt att ta hänsyn till är den logiska åtkomsten för både interna och externa användare. Interna användare har direkt åtkomst till företagets gemensamma resurser i det interna nätverket (intranät), medan externa användare får åtkomst till företagets lokala resurser över internet (extranät, externt nät). Dessa olika åtkomstmetoder kan konfigureras för att specificera rättigheter och säkerställa integriteten hos nätverksstrukturen, tjänsterna och datapaketen.