Routing tabell

Routrarnas centrala funktion är att effektivt styra nätverkstrafiken genom att skapa och upprätthålla optimala vägar till olika destinationsnätverk. Varje router tar beslut baserat på den information som finns i dess routing-tabell, vilken fungerar som en dynamisk vägledning för varje datapaket.

Det är viktigt att betona att routing-informationen är unidirektionell. Det innebär att en given router kan ha kännedom om den bästa vägen från nätverk A till nätverk B, men detta garanterar inte nödvändigtvis att samma information gäller i motsatt riktning, det vill säga från nätverk B till nätverk A. För att skapa en effektiv datapaketöverföring mellan nätverken krävs ömsesidig och korrekt konfigurerad information mellan alla involverade routrar.

Bild 1: Classful routing

Rekursiv route lookup

När en router tar emot ett paket behöver information för att välja den optimala vägen till destinationen. Routern genomför den en rekursiv route lookup-process i två steg:

  1. Sökning i routing-tabellen: Routern undersöker sin routing-tabell för att hitta en matchande post för paketets destinationsadressen. Genom att jämföra destinationsadressen med posterna i routing-tabellen kan routern avgöra vilket nätverk paketet ska vidarebefordras till.
  2. Fastställa interfacet kopplat till nästa hopp-router: När en matchande post har hittats i routing-tabellen identifierar routern interfacet till vilket nästa hopp-router är ansluten.

Ett exempel på de två stegen illustreras i routing-tabellen för router R1. I steg 1 hittar routern en statisk route för nätverket 192.168.2.0/24 med nästa hopp IP-adress 172.16.2.2. I steg 2 kopplar routern den hittade vägen till ett utgående interface, Serial 0/0/0.

Bild 2: Recursive Route Lookup

I de genomförda konfigurationerna har jag använt exit-interface på seriella länkar och exit-interface samt nästa hopp IP-adress på Ethernet-länkar för att effektivisera sökningsprocessen i routrarnas routing-tabeller. Sammanfattningsvis konstateras att det inte sker någon egentlig förenkling i sökningsprocessen vid statiska konfigureringar för Ethernet-interface. Detta eftersom det tar ytterligare tid att erhålla MAC-adressen genom ARP-processen. Därför rekommenderas att använda enbart nästa hopp-routers IP-adress.