Nätverksoperativsystem

Bild 1: Compact Flash Card

Cisco-routers och -switchar fungerar med operativsystemet IOS (Internet Operating System). Routers och switchar hanterar nätverket på olika sätt med hjälp av kommandon som ingår i ett anpassat IOS. Specifika funktioner för routers och switchar kräver olika kommandon som tillhandahålls via en terminal, en kommandotolk.

IOS är i storleksordningen megabyte (MB) och lagras i ett flash-minne. Flash-minnet är icke-flyktigt, vilket betyder att minnet inte förlorar sin information när routern startas om eller stängs av. Genom att lagra IOS i flash-minnet blir det möjligt att uppgradera till nyare versioner, förutsatt att man håller sig inom flash-minnets kapacitet.

Normalt kopieras IOS från flash-minnet till RAM-minnet vid uppstart av en router/switch. När IOS har lagrats i RAM-minnet startas den. Äldre routers kan dock starta IOS direkt från flash-minnet.

Konfigurationsfiler

Nätverkshanterare arbetar med två typer av mjukvara: operativsystemet och konfigurationsfiler. Operativsystemet tillhandahåller systemfunktioner för att utföra kommandon medan routern eller switchen är igång, och konfigurationerna sparas i filer. Konfigurationsfilerna innehåller en uppsättning Cisco IOS-kommandon som används för att anpassa switcharnas/routernas funktionalitet. Dessa kommandon exekveras när nätverkshanteraren startas (automatiskt) eller när de anges i kommandotolken (CLI).

Det finns två typer av konfigurationsfiler för en Cisco enhet (router eller switch):

  • Den som används när näthanterare startar ”startup-config
  • Den som används när näthanterare är igång ”running-config

Startup konfigurationsfil

Startup-konfigurationsfilen lagras i ett icke-flyktigt minne (non-volatile RAM, NVRAM) med namnet ”startup-config”. Den här filen kopieras till RAM-minnet varje gång nätverkshanteraren startar eller när filen hämtas igen (reloads). Därefter betraktas startup-config filen som running-config.

Running konfigurationsfil

Bild 2: Konfigurationsfiler

Running-konfigurationsfilen ändras när nätverksadministratörer gör ytterligare konfigurationer, och ändringarna tillämpas direkt medan enheten är igång. Det är upp till nätverksadministratören att bestämma om ändringarna ska sparas genom att kopiera running-config filen till startup-config, så att filen används nästa gång nätverkshanteraren startas.

Cisco IOS exekveringsläge (mode)

Cisco IOS är modulärt uppbyggt, vilket innebär att konfigurationsmöjligheterna finns i hierarkiska nivåer.
Följande lägen finns tillgängliga:

pic11-ccna2-ios-configuration-modes

Varje exekveringsläge innehåller specifika konfigurationsmöjligheter genom kommandon som bara fungerar i respektive läge. För att få åtkomst till dessa lägen krävs att man anger lösenord, förutsatt att lösenordet har konfigurerats. Varje läge identifieras med en specifik prompt, till exempel Router>, Router#, Router(config)#, Router(config-if)#, Router(config-line)#, Route(config-router)#, fler mera.

  • User Executive Mode (användarexekveringsläge) är standardläget när du loggar in på en Cisco-enhet. Du kan bara använda några grundläggande kommandon för att visa enhetens status och information. Som standard krävs ingen autentisering, det vill säga inget lösenord. För att ta dig in i privilegierat exekveringsläget behöver du exekvera kommandot ”enable”.
  • Privileged Executive Mode (privilegierat exekveringsläge) ger dig tillgång till avancerade konfigurationskommandon och privilegierade funktioner. Genom att ange kommandot ”configure terminal” från Privileged EXEC Mode kommer du till Global Configuration Mode.
  • Global Configuration Mode (globalt konfigurationsläge) ger möjlighet att konfigurera enhetens globala inställningar, som hostname, lösenord och interface konfiguration.
  • Specific Configuration Mode tillåter konfigureringar av specifika egenskaper och inställningar till exempel för enskilda interface.

Det är viktigt att notera att det finns fler exekveringslägen och underlägen inom varje exekveringsläge.