Exempel

Hur många bitar används för nätverksdelen och hur många för hostdelen vid nätverksuppdelning?

I en IPv4-adress bestäms antalet bitar för nätverksdelen och hostdelen baserat på behovet av antal delnät och host-adresser per delnät. För att illustrera detta kan vi använda exemplet med ett nätverk som ska delas upp i 4 delnät, vilket skulle kräva 2 bitar för att representera de 4 möjliga nätverken (22 = 4). Dessa bitar tas från hostdelen av IP-adressen.

Bild 6: IP adress struktur

Låt oss använda IP-adressen 192.168.18.0/24 som exempel. Här indikerar ”/24” att de första 24 bitarna tillhör nätverksdelen och de återstående 8 bitarna tillhör hostdelen. Genom att ta bort 2 bitar från hostdelen för att använda dem för nätverksdelen, skulle nätverksdelen ha 26 bitar och hostdelen skulle ha 6 bitar.

Det är viktigt att notera att i detta fall skulle varje delnät ha upp till 62 host-adresser (2^6 – 2 = 62) eftersom hostdelen består av 6 bitar.

Detta är bara ett exempel, och antalet bitar som används för nätverksdelen och hostdelen kan variera beroende på specifika krav och uppdelning i det aktuella nätverket. Fler exempel:

Exempel 1

I figuren nedan har Router A två interface. Routern ansluter två delnät. Nätverksadressen 192.168.1.0/24 har delats upp och genererat två nätverksadresser: 192.168.1.0/25 och 192.168.1.128/25.

Exempel 2

Router A i figuren nedan har 3 interface. Router ansluter tre delnät. Nätverksadressen 192.168.1.0/24 ska delas upp till 3 delnät: 0, 1 och 2.

Exempel 3

Router A i figuren har 4 interface och Router B har 3. Nätverket där dessa routrar befinner sig adresseras som 192.168.1.0/24. Nätverksadressen delas upp i 6 delnät, 0, 1 , 2, 3, 4, och 5.

Med exemplen ovan kan vi konstatera att alla delnät har samma nätmask och samma antal tillgängliga host-adresser. Detta är typiskt för classful-adressering, även om den ursprungliga nätmasken har ändrats till en annan nätmask.

Metoden

Att dela upp ett nätverk kan göras i flera steg. Till exempel, om vi tar nätverksadressen 192.168.18.0/24 och vill dela upp i  4 delnätadresser, kan vi använda följande metod:

 1. Uppställning:
  • 2x ≥ 4; här är x antalet hostbitar att använda.
  • 22 = 4; 2 host-bitar ger oss 4 delnätadresser.
 2. Den nya nätverksprefixen blir nu /26 eftersom vi har lagt till 2 hostbitar (/24 + 2 = /26).
  • Den nya nätverksprefixen kan skrivas i decimalform som 255.255.255.192
  • 11111111.11111111.11111111.11000000
 3. Nu behöver vi bestämma segmenteringssteget. Det kan göras på två olika sätt:
  • a) Dra av 192 från 256: 256 – 192 = 64
  • b) Skriv om 192 till binär och identifiera det sista ettans decimalvärdet:
  • 1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000 vilket är 64.
 4. Dela upp nätverksadressen i 64 steg, fyra gånger:
  • 192.168.18.0 /26
  • 192.168.18.64/26
  • 192.168.18.128/26
  • 192.168.18.192/26
 5. Definiera hostadressintervallet för varje delnät:
  • Första delnät: 192.168.18.1 -192.168.18.62 och broadcast-adress 192.168.18.63
  • Andra delnät: 192.168.18.65 – 192.168.18.126 och broadcast-adress 192.168.18.127
  • Tredje delnät: 192.168.18.129 – 192.168.18.190 och broadcast-adress 192.168.18.191
  • Fjärde delnät: 192.168.18.193 – 192.168.18.254 och broadcast-adress 192.168.18.255

Obs! Kom ihåg att routrar endast behöver nätverksadressen för att dirigera paketen till destinationsnätverk.