Nätverkstyper

Det finns flera olika nätverkstyper:

Bild 1: Nätverkstyper

Local Area Networks (LAN)

Ett LAN är ett lokalt nätverk inom ett begränsat geografiskt område och som administreras av en organisation. Det tillhandahåller nätverkstjänster för användare och nätverksenheter inom en organisation. Idag kan ett LAN vara relativt stort och sträcka sig över flera byggnader inom samma område. Exempel på LAN inkluderar nätverk i byggnader, sammankopplade byggnader, hemnät, skolnät, universitetsnät och företagsnät.

Bild 2: Local Area Network

Wide Area Networks (WAN)

När ett företag eller en organisation har flera nätverk som är geografiskt separerade kan man använda sig av en serviceoperatör (TSP, Telecom Service Provider) för att koppla samman de lokala nätverken från olika platser.

Bild 3: Wide Area Network

Telekomleverantörer äger stora regionala nätverk som kan sträcka sig över långa avstånd. Genom att använda bryggor (bridges) och routrar kan flera LAN kopplas samman till ett WAN-nätverk.

Det finns en mångfald av telekomföretag och operatörer på marknaden. Företag som Tele2, Telia Sonera, Com Hem och Glocalnet (som nu ägs av Telenor) är exempel på telekomoperatörer som erbjuder nätverkskapacitet och telekommunikationstjänster. Dessa operatörer äger och driver sina egna fysiska nätverk och erbjuder bredbandsanslutningar, mobiltjänster och andra kommunikationstjänster till sina kunder.

Utöver de traditionella telekomoperatörerna finns det också virtuella operatörer, som Universal Telecom, som inte äger sina egna fysiska nätverk. Istället hyr de nätverkskapacitet från befintliga telekomoperatörer och erbjuder sina egna telekommunikationstjänster till kunderna. Dessa virtuella operatörer fungerar som mellanhänder och kan fokusera på att erbjuda specialiserade tjänster eller differentierade priser baserat på hyrd kapacitet.

Internet

Internet är ett globalt nätverk som sammankopplar privata och publika nätverk, inklusive telekom-/internetleverantörer, universitet, företag med mera. Kommunikation över internet kräver användning av lämpliga tekniker och protokoll samt samarbete mellan olika organisationer.

Det är viktigt att skilja mellan begreppen ”intranät” och ”extranät”.

Termen ”intranät” används för att beskriva ett internet inom ett privat LAN som tillhör en organisation och dess medlemmar enbart. När partners eller behöriga kunder behöver åtkomst till delar av organisationens intranät via Internet används istället begreppet ”extranät” för att beskriva det externa nätverket inom ett privat LAN.

Internetleverantörer – ISP

De flesta företag och organisationer får sina IPv4- eller IPv6-adressblock från en internetleverantör, även känd som en ISP. Internetleverantörer tillhandahåller vanligtvis ett begränsat antal IP-adresser till sina kunder, och större block av adresser kan erhållas baserat på behov. ISP:er äger egna nätverk eller hyr kapacitet från telekomföretag. Förutom anslutning till internet erbjuder ISP:er även tjänster som DNS-tjänster, e-posttjänster och webbplatser.

ISP Tiers

Internetleverantörer delas in i hierarkiska nivåer baserat på deras anslutning till Internets ryggradsnätverk eller trunknät. Hierarkin kan beskrivas så här:

Bild 5: TIER nätverk

Tier 1 – Internetleverantörer (ISP) är nationella eller internationella organisationer/företag som är direkt anslutna till Internets trunknät. ISP:er inom Tier 1 samarbetar med varandra och ansvarar för att tillhandahålla ett pålitligt, alltid fungerande och snabbt nätverk.

Tier 2 – Internetleverantörer (ISP) hyr en del av kapaciteten från Tier 1-nätverk och erbjuder i sin tur internet- och andra tjänster till företag. Internetleverantörer brukar erbjuda tjänster såsom DNS, e – postservrar och webbservrar, webbutveckling och drift, e-commerce/e-business, samt VoIP.

Tier 2 är långsammare än Tier 1 eftersom nätverk i denna nivå inte är direkt anslutet till Internets trunknät.

Tier 3 – Internetleverantörer är i huvudsak inriktade på hemnätverk. De tillhandahåller primärt internetanslutningar och support för mindre företag och organisationer.