Transmissionssätt

I ett Ethernet nätverk används olika MAC adresser för L2 unicast, multicast, och broadcast transmissionssätt.

Unicast

En unicast MAC-adress är en unik adress som används när en ram sänds från en avsändarenhet till en destinationsenhet. I exemplet som visas i figuren en host med IP-adressen 192.168.1.5 (avsändare) begär en webbsida från servern med IP-adressen 192.168.1.200.

Bild 4: Unicast

För att ett unicast-paket ska skickas och tas emot måste specificeras paketets avsändare och destinations IP adresser i paketets header. I ramens header specificeras respektive MAC adress. IP-adresser och MAC-adresser kombineras för att leverera data till en specifik destinationsenhet.

Broadcast

I en broadcast kommunikation innehåller paketet en destinations IP-adress som har alla ettor i hostdelen (255). Det innebär att alla enheter i det lokala nätet kommer att ta emot broadcast paketet. Många nätverksprotokoll t.ex. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) och Address Resolution Protocol (ARP), använder broadcast.

ch9-ethernet-17
Bild 5: Broadcast

Hur kombinerar ARP L2 och L3 adresser i sina broadcast? Svaret illustreras med bilden ovan. På bilden behöver varje L3 adress en L2 adress. I ett Ethernet-nätverk är broadcast MAC-adress 48 bitar kodad som FF-FF-FF-FF-FF-FF.

Multicast

Multicast-adresser tillåter avsändarenheten skicka ett paket till en grupp av enheter. Enheter som tillhör till en multicast-grupp tilldelas specifika IP Multicast-adresser från 224.0.0.0 till 239.255.255.255. Eftersom dessa adresser representerar en grupp av adresser kan dem endast användas som destination för ett paket. Avsändaren kommer alltid att ha en unicast-adress.

Exempel på tillfällen där multicast-adresser används är spel på Internet där många spelare är anslutna på distans men de spelar samma spel. En annan exempel är distansutbildning via videokonferenser där många studenter är anslutna till samma klass.

Precis som unicast och broadcast kommunikation måste multicast kommunikation baseras på en association mellan multicast IP adress och multicast MAC adress. Den multicast MAC-adressen är ett speciellt värde som börjar med 01-00-5E hexadecimalt. Värdet avslutas genom att omvandla 23 bitar av IP multicast gruppadress för att länka till de återstående 6 hexadecimala tecken i MAC adressen.

Bild 6: IP – MAC adressassociation i Multicast

För att associera en IP multicast adress till en MAC multicast adress associeras 23 bitar i IP respektive MAC adresser.

Bild 7: Multicast

Multicas IP adress är 224.0.0.1 vilket ger multicast MAC adress 01-00-5E-000001 
Andra oktett 0 blir 0x00
tredje oktett 0 blir 0x00
fjärde oktett 1 blir 0x01