Kurshandledning

Innehållet som visas i menyn till höger passar bäst till kursen Nätverksteknologier. Skolverket anger det centrala innehållet i en lista som visas här nedan och som jag antecknar med OK det som passar bäst med sajtens innehåll.

 • Uppbyggnad av nätverks olika delar samt funktion av bandbredd, till exempel mätning av kapacitet och kapacitetsbehov för olika bredbandslösningar. OK
 • Referensmodellerna OSI och TCP/IP (Open Systems Interconnection och Transmission Control Protocol/Internet Protocol) och de olika skiktens specifika tjänst som är oberoende av de tekniker som används i lagret ovanför eller nedanför. Hur information hanteras och hur utrustning och tjänster fungerar i samverkan i olika kommunikationslösningar. OK
 • Nätverksprotokoll, dvs. hur digital kommunikation mellan olika datorenheter fungerar. Administration och konfiguration av nätverksprotokoll. OK
 • Adressering i nätverk, kommunikation av data mellan olika enheter samt hur kommunikationen fungerar utifrån tekniska regler för de olika protokollen. Hur utdelning av adresser fungerar med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). OK
 • Subnätning, dvs. hur man delar upp ett datornätverk i mindre delar. OK
 • Routningsprotokoll, hantering av kommunikation mellan olika adressområden samt olika vägar på vilka data sänds mellan sändare och mottagare i olika nätverk. OK
 • Virtuella nät, dvs. VLAN (Virtual Local Area Network). Skydd mot avlyssning mellan olika nätverk.
 • Tunnling och WLAN (Wireless Local Area Network).
 • Nätverkstopologier, dvs. på vilket sätt olika noder i nätverk är kopplade till varandra. OK
 • Packet switching network, dvs. paketförmedling där data paketeras och adresseras mellan olika fysiska och logiska nivåer och komponenter i en datorbaserad kommunikationssituation. OK
 • Accessmetoder för att upprätta kommunikation mellan olika enheter i ett datornätverk.
 • Överföringsmedier, dvs. olika sätt att skicka digital information i form av data. Begränsningar samt säkerhet och prestanda vid val av olika överföringsmedier, till exempel kabelbaserad eller luftbaserad kommunikation. OK

Enligt ovan stämmer det mesta med sajtens innehåll förutom VLAN, WLAN,  och accessmetoder. VLAN passar bäst tillsammans med Routing (Administration av nätverk och serverutrustning). Accessmetoder passar bäst med kursen Nätverkssäkerhet. WLAN ingår i kursen Digital kommunikation.

Beroende på om kursen Nätverksteknologier är ensamstående bör innehållet kompletteras enlig listan ovan. Men om kursen är en del av en yrkesutgång eller en del av nätverksinriktning bör man då samspela med innehåll från andra kurser så att man inte avviker skolverkets riktlinjer.

PowerPoint presentationer:

 1. Nätverksgrunder: ccna1-1-nätverksgrunder
 2. Kommunikationsmodeller: ccna1-2-Kommunikationsmodeller