Kursplanering

V. Dag Datum Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
37 Måndag 2019-09-09 Kursinnehåll, laborationer, arbetssätt

Kapitel 1 CCNA1, självläsning, CISCO

1. Nätverksteknologier

 1. Nätverksteknologier
 2. Konfigurera ett nätverksoperativsystem
 3. Nätverksprotokoll och kommunikation
 4. Nätverksåtkomst – Network Access
 5. Ethernet
 6. Nätverksskikt
 7. IP adressering
 8. Nätverksuppdelning
 9. Transportskikt
 10. Applikationsskikt
 11. Att bygga upp ett små nätverk
Tisdag 2019-09-10 2. Nätverksoperativsystem Kapitel 2, CCNA1 Nätverksoperativsystem
Onsdag 2019-09-11 3. Nätverksprotokoll Kapitel 3, CCNA1 Nätverksprotokoll och kommunikation
Torsdag 2019-09-12 Självstudier
Fredag 2019-09-13 4. Nätverksåtkomst
38 Måndag 2019-09-16
 • CCNA delprov
 • 5. Ethernet
 • På kapitel 1, 2, och 3
 • Inlämning – Laborationer 1, 2, 3, 4, 5
Tisdag 2019-09-17 CCNA delprov och Ethernet
Onsdag 2019-09-18 6. Nätverksskiktet och 7. IP adressering
Torsdag 2019-09-19 Självstudier
Fredag 2019-09-20 8. Nätverksuppdelning
39 Måndag 2019-09-23 CCNA delprov
 • Kapitel 6 och 7
Tisdag 2019-09-24 9. Transportskiktet
Onsdag 2019-09-25 10. Applikationsskiktet
 • Interface konfigurationer
 • Laboration 6: DHCP och Relay server
 • Laboration 7: DNS och EMAIL server
Torsdag 2019-09-26 Självstudier
Fredag 2019-09-27 Packet Tracer laborationer
 • Inlämningar
40 Måndag 2019-09-10 Packet Tracer laborationer
Tisdag 2019-10-01 Praktiska laborationer
Onsdag 2019-10-01 Praktiska laborationer
Torsdag 2019-10-01 Självstudier
Fredag 2019-10-01 CCNA Prefinal
41 Måndag 2019-10-01 CCNA Final
Tisdag 2019-10-01 Självstudier
Onsdag 2019-10-01 PROV 1
Torsdag 2019-10-01 Självstudier
Fredag 2019-10-01 PROV 2