Kursplanering

V. Dag Datum Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
11 Måndag 2021-04-19 Självstudier:

 

 1. Dagens nätverk
 2. Nätverksoperativsystem, IOS
 3. Nätverksprotokoll och kommunikationsmodeller
 4. Nätverksåtkomst (Network Access, Fysiska skiktet, Talsystem, Datalänk skiktet)
 5. Ethernet
 6. Nätverksskikt
 7. IP adressering (IPv4 och IPv6)
 8. Nätverksuppdelning (classful och classless)
 9. Transport skikt
 10. Applikation skikt
 11. Routing
Tisdag 2021-04-20 1. Dagens nätverk
Onsdag 2021-04-21 2. Nätverksoperativsystem, IOS

3. Nätverksprotokoll och kommunikation

Kommunikationsmodeller och standarder.

Varför protokoll i ett nätverk?

Torsdag 2021-04-22 4. Nätverksåtkomst – Network Access Det fysiska skiktet
Fredag 2021-04-23 Självstudier
12 Måndag 2021-03-22 4. Nätverksåtkomst – Network Access Datalänk skiktet
Tisdag 2021-03-23 5. Ethernet Flyttas till Torsdag 2021-04-01
Onsdag 2021-03-24 6. Nätverksskiktet
Torsdag 2021-03-25 7. IP adresseringssystem

Lab 4 flyttas till tisdag 30/3

Fredag 2021-03-26 Självstudier
13 Måndag 2021-03-29 8. IP närverksuppdelning
Tisdag 2021-03-30 9. Transport skiktet
Onsdag 2021-03-31 10. Applikationsskikt Flyttas till 2021-04-06
Torsdag 2021-04-01 Ethernet Flera har inte registrerats på PROVCENTRALEN.
Fredag 2021-04-02 Långfredagen
14 Måndag 2021-04-05 Annandag påsk
Tisdag 2021-04-06
 • Applikationsskiktet
 • 11. Routing, statisk
Onsdag 2021-04-07 11. Routing, dynamisk RIP
Torsdag 2021-04-08 Kompletteringar Registrering och inloggning på PROVCENTRALEN
Fredag 2021-04-09 Självstudier
15 Måndag 2021-04-12 Frågestund Frivillig närvaro
Tisdag 2021-04-13 Självstudier
Onsdag 2021-04-14 PROV 1 kl. 09:00 Obs: kameran ska vara påslagen
Torsdag 2021-04-15 Självstudier
Fredag 2021-04-16 PROV 2 kl. 09:00 Obs: kameran ska vara påslagen
Betygsunderlag
 • 40 poäng – Prov 1
 • 40 poäng – Prov 2
 • 20 poäng – Prestationbaserad