Kursplanering

V. Dag Datum Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
37 Måndag 2020-09-07 Kursinformation, arbetssätt, kursmaterial
 1. Dagens nätverk
 2. Grundläggande switch och dator konfigurationer
 3. Nätverksprotokoll och kommunikationsmodeller
 4. Fysiska skiktet
 5. Talsystem
 6. Datalänk skiktet
 7. Ethernet switching
 8. Nätverksskikt
 9. Adresserings system
 10. Grundläggande router-konfigurationer
 11. IPv4 adressering
 12. IPv6 adressering
 13. ICMP
 14. Transport skikt
 15. Applikation skikt
 16. Nätverks säkerhetsgrunder
 17. Uppbyggande av ett små nätverk
Tisdag 2020-09-08 Vad är ett nätverk? Vilka komponenter består ett nätverk av?
Onsdag 2020-09-09 Vad är ett nätverk? Kommunikationsmodeller och standarder.
Torsdag 2020-09-10 Självstudier
Fredag 2020-09-11 Vad är ett nätverk? Varför protokoll i ett nätverk?
38 Måndag 2020-09-14 Vad är ett nätverk?
 • Kabeltyper, kodning, signalering.
 • Vad menas med “länk”?
 • Hur bestäms åtkomst till transmissionsmedier?
 • Hur formateras en ram (“Ethernet”)
Tisdag 2020-09-15 Talsystem
Onsdag 2020-09-16 Självstudier Cisco CCNA kapitel 1 till 3
Torsdag 2020-09-17 Självstudier
Fredag 2020-09-18 Nätverk enligt Cisco CCNA Vi går genom provexempels frågor inför Cisco CCNA 1 delprov 1-3.
39 Måndag 2020-09-21 Talsystem: decimal, binär, hexadecimal
Tisdag 2020-09-22 IPv4 adresseringssystem
Onsdag 2020-09-23 IPv4 närverksuppdelning
Torsdag 2020-09-24 Självstudier Delprov CCNA 1 kapitel 3-1
Fredag 2020-09-25 CCNA 1, Delprov 1 Delprov CCNA 1 kapitel 3-1
40 Måndag 2020-09-28 Applikationsskikt
Tisdag 2020-09-29 Självstudier CCNA 1 kapitel 4-7 samt inför PROV 1 och 2
Onsdag 2020-09-30 Transportskikt
Torsdag 2020-10-01 Självstudier CCNA 1 kapitel 4-7 samt inför PROV 1 och 2
Fredag 2020-10-02 Nätverksskikt och Datalänk skikt
41 Måndag 2020-10-05 Mer om IP nätverksuppdelning PT topologier
Tisdag 2020-10-06 Mer om IP nätverksuppdelning PT topologier
Onsdag 2020-10-07 Ethernet
Torsdag 2020-10-08 Självstudier Delprov CCNA 1 kapitel 4-7
Fredag 2020-10-09 PROV 1 kl. 13:30 görs i skolan, Laborationer lämnas in samma dag.
Måndag 2020-10-12 Prov2 kl. 13:30 görs i skolan,
Tisdag 2020-10-13 Redovisning kl. 13:00 görs i skolan
Onsdag 2020-10-14 Första lektion i Administration av nätverk Online
Torsdag 2020-10-15 Självstudier
Fredag 2020-10-16 Andra lektion i Administration av nätverk Online
Betygsunderlag
 • 15 poäng – Cisco Delprov (netacad.com)
 • 10 poäng – Redovisning (Packet Tracer)
 • 15 poäng – Redovisning (kunskaper)
 • 30 poäng – Prov 1
 • 30 poäng – Prov 2