Kursplanering

Betygsunderlag: Laborationer, prestationer under lektioner samt prov 1 och 2

V. Dag Datum Lektionsplanering Aktivitet/innehåll
22 Måndag 2019-05-27 Kursinnehåll, laborationer, arbetssätt

Kapitel 1 CCNA1, självläsning, CISCO

Kapitel 1, självläsning, DIGINTO

Inlämningsuppgifter

 1. Utforska nätverket
 2. Konfigurera ett nätverksoperativsystem
 3. Nätverksprotokoll och kommunikation
 4. Nätverksåtkomst – Network Access
 5. Ethernet
 6. Nätverksskikt
 7. IP adressering
 8. Nätverksuppdelning
 9. Transportskikt
 10. Applikationsskikt
 11. Att bygga upp ett små nätverk
Tisdag 2019-05-28 Föreläsning Kapitel 2, CCNA1 Nätverksoperativsystem
Onsdag 2019-05-29 Självläsning Kapitel 3, CCNA1 Nätverksprotokoll och kommunikation
Torsdag 2019-05-30 Ledig Kristi himmelfärdsdag
Fredag 2019-05-31 Föreläsning Kapitel 4, Nätverksåtkomst

23 Måndag 2019-06-03 Delprov

Inlämning

På kapitel 1, 2, och 3

Laborationer 1, 2, 3, 4, 5

Tisdag 2019-06-04 Föreläsning Kapitel 5, Ethernet
Onsdag 2019-06-05 Föreläsning Kapitel 6, Nätverksskikt

 • Laboration 6: DHCP och Relay server
 • Laboration 7: DNS och EMAIL server
Torsdag 2019-06-06 Sveriges nationaldag
Fredag 2019-06-07 Föreläsning Kapitel 7, IP adressering

24 Måndag 2019-06-10 Delprov

Inlämning

Kapitel 4, 5 och 6

Laborationer 8 och 9

Tisdag 2019-06-11 Föreläsning Kapitel 8, Nätverksuppdelning

Onsdag 2019-06-12 Föreläsning Kapitel 9, Transportskikt

Torsdag 2019-06-13 Delprov Kapitel 7 och 8 ((hemifrån kl. 13:00)
Fredag 2019-06-14 Föreläsning Kapitel 10, Applikationsskikt

25 Måndag 2019-06-17 Delprov

Inlämning

Kapitel 9 och 10

Laborationer 10, 11, 12, 13, 14

Tisdag 2019-06-18 Självstudier
Onsdag 2019-06-19 Prov Slutprov
Torsdag 2019-06-20
Fredag 2019-06-21