Seriella interface

För att konfigurera statisk routing manuellt använder man ip route kommandon följd av destinationens nätverksadress, nätmasken och exit-interface. Det förenklar sökningsprocessen i routing-tabellen genom att använda ett utgående (exit) interface istället för en next-hop-adress.

Kommandosyntax

Router(config)# ip route <destinationens nätverksadress och nätmask> <exit-interface>

Bild 1: Classful routing

I detta exempel kan man ta bort den befintliga statiska routen genom att använda kommandot ”no ip route” och istället programmera in en ny statisk route med hjälp av ett utgående interface.

  • R1(config)# no ip route  192.168.2.0  255.255.255.0  172.16.2.2
  • R1(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0  serial 0/0/0
  • R1(config)# end
  • R1# show ip route
    s 192.168.2.0/24 is directly connected , Serial 0/0/0

Nu finns en matchning i routing-tabellen för destinationsadressen som är kopplad till ett utgående interface på router R1. Observera att utgående interfacet anges som direkt anslutet till destinationsnätverket, men det är inte direkt anslutet i fysisk mening utan orienterat mot nätverket 192.168.2.0.