Classless nätuppdelning

Till skillnad från classful nätverksuppdelning, där varje delnät har samma nätmask och samma antal hostadresser, möjliggör classless nätverk olika nätmask och olika antal hostadresser per delnät. Detta medför fördelar som en mer effektiv användning av hostadresser.

Nätverksuppdelningen i ett classless nätverk görs på liknande sätt som i classful, men här är antalet hostadresser viktigare än antalet delnät. I classless nätverksuppdelning börjar vi med att beräkna det exakta antalet hostadresser i hela nätverket och sedan segmenterar vi nätverket baserat på antalet hostadresser, i storleksordning.

Exempel 1

Nätverksadressen är 204.15.5.0/24. Nätverket delas upp i 5 delnät, och varje delnät har olika antal nätverksenheter som behöver adresseras.

Bild 1: 5 delnät
 • netB  och netE har 28 nätverksenheter
 • netA har 14 nätverksenheter
 • netD har 7 nätverksenheter
 • netC har 2 nätverksenheter
 • Total antal host i nätverket: 28 + 28 + 14 + 7 + 2 = 79
 • Ordningsstorlek  från största till minsta: netB (28), netE (28), netA (14), netD (7) och netC (2)

Metod

 • Nätverksadress att dela upp 204.15.5.0 /24 och minst 28 host-adresser
  • Antal hostbitar: 2x – 2 ≥ 28; där x = 5 ger 25 – 2 = 30 host-adresser
  • Prefix: 32 – 5 = /27; ursprungligen /24 och nu 3 hostbitar till det ger nätmasken 255.255.255.224
  • Antal nätverksadresser: 23 = 8
 • Segmenteringssteg: 256 – 224 = 32
  • Delnät: 204.15.5.0, 204.15.5.32, 204.15.5.64, 204.15.5.96, 204.15.5.128, 204.15.5.160, 204.15.5.192, 204.15.5.224
  • netB med 28 host adresseras med 204.15.5.0 /27 och ett host-adressintervall från 204.15.5.1 till 204.15.5.30 och BA 204.15.5.31
  • netE med 28 host adresseras med 204.15.5.32 /27 och ett host-adressintervall från 204.15.5.33 till 204.15.5.62 och BA 204.15.5.63
 • Nätverksadress att dela upp 204.15.5.64 /27 och minst antal host-adresser 7 - 14
  • Antal hostbitar: 2x – 2 ≥ 14; x = 4; det ger 24 – 2 = 14 host-adresser
  • Prefix: 32 – 4 = /28; ursprungligen /27 och nu läggs 1 bit till vilket det ger prefixet /28 eller nätmasken 255.255.255.240
  • Antal nätverksadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 240 = 16
  • Delnät: 204.15.5.64 och 204.15.5.80
  • netA har 14 nätverksenheter och  delnätet adresseras med 204.15.5.64 /28, host-adressintervallet från 204.15.5.65 till 204.15.5.78 samt BA 204.15.5.79
  • netD med 7 nätverksenheter och adresseras med 204.15.5.80 /28, host-adressintervallet från 204.15.5.81 till 204.15.5.94 samt BA 204.15.5.95
 • Nätverksadress att dela upp 204.15.5.96 /27 och minst 2 host-adresser per delnät
  • Antal hostbitar: 2x – 2 ≥ 2, där x = 2 ger 22 – 2 = 2 host-adresser
  • Prefix: 32 – 2 = /30; ursprungligen /27 och nu 3 bitar till vilket ger prefixet /30 och nätmasken 255.255.255.252
  • Antal nätverksadresser: 23 = 8
 • Segmenteringssteg: 256 – 252 = 4
  • Delnät: 204.15.5.96, 204.15.5.100, 204.15.5.104, 204.15.5.108, 204.15.5.112, 204.15.5.116, 204.15.5.120, 204.15.5.124
  • netC har 2 host-adresser och delnäten adresseras med 204.15.5.96 /30 och host-adressintervall från 204.15.5.97 till 204.15.5.98 samt BA 204.15.5.99
  • Resterande 7 delnät med prefix /30 används inte.

Exempel 2

Bilden nedan visar ett nätverk med 4 delnät som är adresserade med 172.16.0.0/22. I detta exempel behöver Router HQ vara ansluten till de andra routrarna Legal, Sales och HR. Detta leder till skapandet av tre ytterligare delnät.

Bild 2: 7 delnät
 1. Totalt antal nätverksenheter i nätverket: 500 + 200 + 50 + 20 + 2 + 2 + 2 = 776 (cirka 800 nätverksenheter)
 2. Delnäten i storleksordning från störst till minst är följande:
  • Corporate HQ 500 host-adresser
  • Sales Office 200 host-adresser
  • HR Office 50 host-adresser
  • Legal Office 20 host-adresser
  • WAN1 2 host-adresser
  • WAN2 2 host-adresser
  • WAN3 2 host-adresser

Innan vi börjar dela upp nätverket behöver vi fastställa gränserna för tilldelade nätverksadresser. I exemplet har nätverket tilldelats den första delnätsadressen, 172.16.0.0/22, vilket innebär att vi inte kan överlappa den andra delnätsadressen, 172.16.4.0/22.

 • Med hjälp av ekvationen 2 – 2 ≥ 800, där x representerar antalet hostbitar som behövs för att adressera 800 enheter, får vi värdet x = 10. Det innebär att vi behöver 10 hostbitar, vilket ger oss 210 – 2 = 1022 hostadresser. Nätverksprefixen blir då 32 – 10 = 22, vilket motsvarar en nätmask på 255.255.252.0.
 • Segmenteringssteget blir 256 – 252 = 4. Nätverksuppdelningen blir då: 172.16.0.0/22, 172.16.4.0/22, 172.16.8.0/22 och så vidare.

Metod

 • Corporate HQ 500 host-adresser
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 500; x = 9; 29 – 2 ≥ 500; 512 -2 = 510 giltiga hostadresser med 9 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 9 = 23, det vill säga /22 + 1 = /23 vilket ger nätmask 255.255.254.0
 • Antal nätverksadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 254 = 2
 • Delnätadresser: 172.16.0.0/23 och 172.16.2.0/23
 • Corporate HQ delnät adresseras med 172.16.0.0/23
 • Corporate HQ host-adresser: från 172.16.0.1 till 172.16.1.254, broadcast-adress är 172.16.1.255
 • Delnätadressen 172.16.2.0/23 fortsätter att delas upp.
 • Sales Office 200 host-adresser
 • Nätverksadressen att dela upp 172.16.2.0/23
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 200; x = 8; 28 – 2 ≥ 200; 256 -2 = 254 giltiga hostadresser med 8 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 8 = 24, det vill säga /23 + 1 = /24 vilket ger nätmask 255.255.255.0
 • Antal nätverksadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 255 = 1
 • Delnätadresser: 172.16.2.0/24 och 172.16.3.0/24
 • Sales Office delnät adresseras med 172.16.2.0/24
 • Sales Office host-adresser: från 172.16.2.1 till 172.16.2.254, broadcast-adress är 172.16.2.255
 • Delnätadressen 172.16.3.0/24 fortsätter att delas upp
 • HR Iffice 50 host-adresser
 • Nätverksadressen att dela upp 172.16.3.0/24
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 50; x = 6; 26 – 2 ≥ 50; 64 -2 = 62 giltiga hostadresser med 6 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 6 = 26, det vill säga /24 + 2 = /26
 • Antal delnätadresser: 22 = 4
 • Nätmask: 255.255.255.1100 0000 eller 255.255.255.192
 • Segmenteringssteg: 256 – 192 = 64
 • Delnätadresser: 172.16.3.0/26, 172.16.3.64/26, 172.16.3.128/26 och 172.16.3.192/26
 • HR Office delnät adresseras med 172.16.3.0/26
 • HR Office host-adresser: från 172.16.3.1 till 172.16.3.62, broadcast-adress är 172.16.3.63
 • Delnätadressen 172.16.3.64/26 fortsätter delas upp
 • Delnätadressen 172.16.3.128/26 reserveras
 • Delnätadressen 172.16.3.192/26 reserveras
 • Legal Office 20 host-adresser
 • Nätverksadressen att dela upp: 172.16.3.64/26
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 20; x = 5; 25 – 2 ≥ 20; 32 – 2 = 30 giltiga hostadresser med 5 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 5 = 27, det vill säga /26 + 1 = /27 vilket ger nätmask 255.255.255.224
 • Antal delnätadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 224 = 32
 • Delnätadresser: 172.16.3.64/27 och 172.16.3.96/27
 • Legal Office delnät adresseras med 172.16.3.64/27
 • Legal Office host-adresser: från 172.16.3.65 till 172.16.3.94, broadcast-adress är 172.16.3.95
 • Delnätadressen 172.16.3.96/27 fortsätter delas upp
 • Två WAN länkar med 2 host-adresser var och en
 • Nätverksadressen att dela upp: 172.16.3.96/27
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 2; x = 2; 22 – 2 = 2; 4 – 2 = 2 giltiga hostadresser med 2 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 2 = 30, det vill säga /27 + 3 = /30 vilket ger nätmask 255.255.255.252
 • Antal nätverksadresser: 23 = 8
 • Segmenteringssteg: 256 – 252 = 4
 • Delnätadresser: 172.16.3.96/30, 172.16.3.100/30, 172.16.3.104/30, 172.16.3.108/30, 172.16.3.112/30, 172.16.3.116/30, 172.16.3.120/30, och 172.16.3.128/30
 • WAN1 delnät adresseras med 172.16.3.96/30
 • WAN1 host-adresser: 172.16.3.97  och 172.16.3.98, broadcast-adress är 172.16.3.99
 • WAN2 delnät adresseras med 172.16.3.100/30
 • WAN2 host-adresser: 172.16.3.101  och 172.16.3.102, broadcast-adress är 172.16.3.103
 • WAN3 delnät adresseras med 172.16.3.104/30
 • WAN3 host-adresser: 172.16.3.105  och 172.16.3.106, broadcast-adress är 172.16.3.107
 • Delnätadresser 172.16.3.108/30, 172.16.3.112/30, 172.16.3.116/30, 172.16.3.120/30, och 172.16.3.128/30 reserveras.

Enligt alla tidigare beräkningar har varje nätverk dimensionerats med en lämplig mängd hostadresser. Det är inte möjligt att undvika att ha några överblivna hostadresser på varje delnät, men dessa kan alltid användas senare eftersom nätverk vanligtvis har en tendens att växa i storlek. Det är också värt att notera att varje delnät har sin egen unika nätmask.