Routers bootprocess

När en router startas upp genomgår den en specifik startprocess för att initiera och konfigurera alla nödvändiga komponenter. Här är en översikt över routers bootprocess:

pic41-ccna2-router-boot-up

 1. Power-on Self Test (POST): När routern slås på genomförs en självtest av dess komponenter. POST är en mjukvara som finns i ROM-minnet och ansvarar för att utföra olika självtester. Detta säkerställer att alla interna komponenter fungerar korrekt innan bootprocessen fortsätter.
 2. Bootstrap-programmet innehåller instruktioner för att lokalisera och ladda Cisco IOS (Internetwork Operating System). Cisco IOS kan lagras antingen i Flash-minnet eller på en TFTP-server.
 3. Laddning av Cisco IOS: Beroende på om en IOS-image lokaliseras eller inte utför routern olika åtgärder. Om en fullständig IOS-image finns tillgänglig, kopieras den till RAM-minnet från antingen Flash-minnet eller TFTP-servern. Om en fullständig IOS-image inte finns tillgänglig laddas en kopia av den näst aktuella versionen av IOS från ROM-minnet till RAM-minnet.
 4. Startup-filen: Routern söker efter startup-filen, som innehåller den sparade konfigurationen, i NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory). Om startup-filen finns, kopieras den från NVRAM till RAM-minnet och byter namn från startup-config till running-config. Om startup-filen inte finns, söker routern efter en TFTP-server genom att skicka en broadcast-förfrågan.
 5. Exekvering av startup-filen: Om startup-filen hittas exekveras den och routern startar normalt med den sparade konfigurationen. Om startup-filen inte hittas aktiveras istället Setup Mode, där användaren kan genomföra en inledande konfiguration av routern.

Viktigt att notera är att om routern startar utan att hitta sin startup-fil visas följande fråga:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

I den initiala konfigurationsdialogen krävs att man svarar på flera frågor som leder till en grundläggande konfiguration. I kursen kommer inte ”Setup Mode” att användas, så vid prompten ska man skriva ”no”. Om man ändå väljer att ange ”yes” kan man avbryta setup-processen genom att trycka på Ctrl+C.

Om man väljer att inte använda ”Setup Mode”, skapar routerns IOS en ny konfigurationsfil kallad ”default running-config”. Denna fil innehåller grundläggande konfigurationer för routers interface, hantering och andra standardinställningar. Dock innehåller inte ”default running-config”-filen specifika informationer som adresser, routing-information, lösenord och andra individuella konfigurationer.

När routern är igång visas kommandotolken, och administratören kan börja använda CLI (Command-Line Interface) för att konfigurera routern ytterligare enligt behov.

Verifiering routers bootup processen

pic21-ccna2-router-bootprocess

Kommandot ”show version” ger information om olika delar av routerns konfiguration, inklusive IOS-version, bootstrap-version, teknisk beskrivning av interface och storlek på RAM-minnet.

 • IOS-versionen är lagrad i RAM-minnet: Cisco Internework Operating System Software IOS ™ C2600 Software (C2600-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
 • Bootstrap-programmet, lagrat i ROM-minnet: ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
 • IOS lagrad i flash-minnet: System image file is ”flash:c2600-i-mz.122-28.bin”
 • Processorn och storleken på RAM-minnet: MP860 och RAM 60416K + 5120K = 65536KB = 64 MB. Cisco 2621 (MP860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
 • Här nedan ser vi att routern har 2 FastEthernet/IEEE 802.3-interface och 2 låghastighets seriella interface:
  • 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface (s)
  • 2 Low-speed serial (sync/async) network interface (s)
 • NVRAM storleken är 32KB: 32K bytes of non-volatile configuration memory.
 • Flash-minnet är 16384KB eller 16MB, vilket används för att lagra Cisco IOS. Observera att det kan vara för litet för en uppgradering: 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write)
 • Konfigurationsvärdet i registret visas i hexadecimalt format: Configuration register is 0x2102

Konfigurationsregistret kan ha olika värden som indikerar olika beteenden och inställningar för routern. Här är några vanliga värden som kan förekomma:

 • 0x2100: Routern startar i ROM-monitorläge (ROMMON mode), vilket tillåter avancerad diagnostik och felsökning.
 • 0x2101: Routern försöker starta genom att använda en Bootstrap-konfigurationsfil från en TFTP-server.
 • 0x2102: Det ursprungliga och vanligaste värdet. Routern startar normalt genom att ladda en Cisco IOS-bild från flash-minnet och använda startup-config-konfigurationsfilen från NVRAM.
 • 0x210F: Routern startar genom att ignorera konfigurationsfilerna i NVRAM och laddar en minimal grundkonfiguration.
 • 0x2142: Routern startar i ”password recovery mode”, vilket gör det möjligt att återställa lösenordet och få tillgång till konfigurationen utan att behöva ange det befintliga lösenordet.

Det är viktigt att notera att de exakta värdena och deras betydelser kan variera beroende på routerns modell och version av Cisco IOS.