IPv4 adresstyper

IPv4 adresstyper är flera:

 • Nätverksadresser: Dessa adresser identifierar nätverk.
 • Hostadresser : Dessa adresser identifierar enskilda nätverksenheter inom ett nätverk.
 • broadcast-adress: Broadcast-adressen är den sista adressen i adressintervallet för ett nätverk. Till exempel, i nätverksadressen 192.168.11.0 är broadcast-adressen 192.168.11.255. Den används för att skicka data till alla enheter inom nätverket.
 • Privata adresser: Privata adresser är inte giltiga för Internet och begränsas till isolerade lokala nätverk. Följande IPv4-adressblock är reserverade för privat användning:
  • 10.0.0.0 till 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8)
  • 172.16.0.0 till 172.31.255.255 (172.16.0.0 /12)
  • 192.168.0.0 till 192.168.255.255 (192.168.0.0 /16)
 • Publika adresser: Publika adresser är de adresser som är giltiga för Internet. Alla adresser utom privata adresser är publika.
 • Multicast adresser: Adressområdet från 224.0.0.0 till 239.255.255.255 är reserverat för multicast-kommunikation. Inom det område finns olika typer av multicast-adresser, som inkluderar följande:
  • Länklokaladresser (Link Local): Dessa adresser används inom ett lokalt nätverk och har en begränsad räckvidd. Paket som skickas till dessa adresser har en time-to-live (TTL) satt till 1, vilket innebär att de endast når enheter inom samma lokala nätverk. Exempel på reserverade länklokaladresser är från 224.0.0.0 till 224.0.0.255.
  • Globala adresser (Globally Scoped): Dessa adresser används för multicast-kommunikation över Internet. De har en bredare räckvidd och kan nå nätverksenheter över olika nätverk och geografiska platser. Exempel på globala multicast-adresser är från 224.0.1.0 till 238.255.255.255.
  • Administrativa adresser (Administratively Scoped): Dessa adresser är begränsade till specifika administrativa domäner eller nätverk. De används för att organisera och begränsa multicast-trafik inom en viss kontext. Exempel på administrativa multicast-adresser är från 239.0.0.0 till 239.255.255.255.
 • Experimentella adresser: Adressområdet från 240.0.0.0 till 255.255.255.254 är reserverat för forskning eller experiment. För närvarande är dessa adresser reserverade för framtida användning (RFC 3330). Det innebär att dessa adresser kan omvandlas till användbara värdadresser i framtiden, men för närvarande kan de inte användas i ett IPv4-nätverk.

Speciella IPv4 adresser

 • Default route: Denna adress representerar vägen som alla paket skickas via av routrarna när de inte har information om destinationsadressen i sina tabeller. Default route representeras oftast med adressen 0.0.0.0, men den kan också representeras med andra adresser inom intervallet 0.0.0.0 till 0.255.255.255 (0.0.0.0/8).
 • Loopback adress: Loopback-adressen, även känd som loppback, representeras av 127.0.0.1 och används för att dirigera datatrafiken tillbaka till samma nätverksenhet. Den används av applikationer för intern kommunikation inom enheten själv. Genom att använda loopback-adressen istället för den tilldelade IPv4-hostadressen kan två tjänster på samma enhet kommunicera direkt utan att passera genom de lägre skikten av TCP/IP-stacken. Du kan också utföra en ping-test till loopback-adressen för att testa konfigurationen av TCP/IP på den lokala enheten. Även om endast adressen 127.0.0.1 används, reserveras hela adressblocket från 127.0.0.0 till 127.255.255.255 för loopback-adresser.
 • Link-local adresser: IPv4-adresser som börjar med 169.254 tillhör det ”Link-Local” adressområdet, även känt som APIPA (Automatic Private IP Addressing). När en enhet som är konfigurerad som en DHCP-klient inte kan hitta en DHCP-server för att få tilldelad en giltig IPv4-adress, skapar enheten själv en IPv4-adress inom detta område. Dessa adresser är inte användbara på Internet och är avsedda endast för användning inom det specifika lokala nätverket. De används främst i scenarier där tillfällig och enkel kommunikation behövs mellan nätverksenheter inom ett lokalt nätverk.
 • Test-Net adresser: Adressblocket 192.0.2.0 till 192.0.2.255 (192.0.2.0 /24) är reserverat för undervisnings- och inlärning syften. Dessa adresser används vanligtvis i dokumentation och exempel för att illustrera olika nätverks scenarier. Det är viktigt att notera att adresser inom detta block inte bör användas på internet och bör inte synas utanför testmiljöer.
Bild 1: IPv4 adresstyper