Nätverksprotokoll

Kommunikationen mellan nätverksenheter möjliggörs med tillämpning av regler och avtal, överenskommelser, standarder. Dessa standarder ser till att nätverksteknologier, utrustningar och enheter kan samarbeta med varandra.

Regler och avtal utformas till protokollProtokoll ska uppfattas som en samling av överenskommelser eller regler som styr någon process, exempelvis kommunikationsprocessen.

Regler/protokoll kan styra kommunikationen så att:

  • Avsändare och mottagare identifierar varandra
  • Kommunikationssätt definieras (personligt, telefon, brev, e-post, osv.)
  • Kommunikationen grundas på ett gemensamt språk
  • Hastighet och tidpunkten avtalas för leverans
  • Kommunikationskrav tillfredsställs

Självstyrande teknik

Bild 1: Olika enheter i nätet kommunicerar med hjälp av regler

Protokoll i allmänhet beskriver vilka funktioner som krävs för kommunikationer över nätverket men protokollen beskriver inte hur funktionerna utförs eller appliceras. Man skulle kunna beskriva det som att man köper en bil men inte får med några instruktioner på hur man kör den.

Det innebär att tillämpningen av protokoll är helt självständig vilket öppnar möjligheter för olika kommunikationsmetoder så att diverse olika nätverksenheter kan kommunicera med varandra. Det enda som krävs är gemensamma protokoll även om olika teknik används. Oftast dessa protokoll utformade i standarder. Det är viktigt att notera att en standard är en hel process som har godkänts av nätverksindustrin och stadfästs av en standardiseringsorganisation.

Exempel på standardiseringsorganisationer: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) eller Internet Engineering Task Force (IETF). Standarder säkerställer att produkter från olika tillverkare kan arbeta tillsammans.

Protokollstack

Kommunikation mellan datorer i ett nätverk grundas i en skiktad kommunikationsmodell som omfattar flera olika protokoll. Dessa kan grupperas i en samling av protokoll så att de kan samverka i enlighet med kommunikationsmodellen. En grupp av samhörande protokoll som är nödvändiga för att utföra en kommunikationsfunktion kallas ett protokollstack.

Bild 3: Protokollstack

Ett protokollstack, exempelvis TCP/IP, placerar protokoll på olika skikt eller nivåer i någon kommunikationsmodell med syfte att tillhandahålla tjänster till varandra. Dessa protokoll implementeras i mjukvaran och hårdvaran som är installerad på varje nätverksenhet. Som exempel på protokollsamverkan kan man nämna de som används när en användare öppnar en webbläsare och söker efter en webbsida:

  • HTTP definierar innehåll och format men utför inte överföringen.
  • TCP segmenterar HTTP – meddelanden och kontrollerar meddelandets storlek och överföringshastighet.
  • IP kapslar in TCP segment i paket, tilldelar adresser, och väljer den bästa vägen till destinationen.
  • Nätverksåtkomst protokoll (Ethernet), det vill säga regler i processen där signaler kommer åt de fysiska transmissionsmedia, beskriver datalänk hantering och dataöverföringen.