Ethernet interface

I den aktuella nätverkstopologin har länken mellan R1 och R2 genomgått förändringar. Istället för den tidigare seriella länken har en korskopplad TP-kabel implementerats, vilket skapar en Ethernet-länk mellan dessa två routrar. Topologin består nu av totalt fem nätverk. Det är värt att notera att samtliga fem nätverk delar samma nätmask eller prefix /24, vilket indikerar användningen av klassbaserad (classful) routing i exemplet.

För att optimera sökningsprocessen kan en statisk route konfigureras med både utgående interface och nästa hopp-routers IP-adress för Ethernet-interfacet. Exempelvis kan konfigurationen se ut som följer:

  • R1(config)# ip route 172.16.1.0  255.255.255.0  GigabitEthernet 0/1  172.16.2.2
  • R1(config)# ip route 192.168.1.0  255.255.255.0  GigabitEthernet 0/1  172.16.2.2
  • R1(config)# ip route 192.168.2.0  255.255.255.0  GigabitEthernet 0/1  172.16.2.2

eller bara

  • R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GigabitEthernet 0/1  172.16.2.2

När det gäller Ethernet-interfacet behöver routern destinationens MAC-adress för att kunna vidarebefordra paketet. För att erhålla nästa hopp-routers MAC-adress konsulterar router R1 sin ARP-tabell. Om MAC-adressen inte finns i tabellen skickar R1 en broadcast-förfrågan för att begära MAC-adressen för en specifik IP-adress, i detta fall 172.16.2.2. När R1 mottar ett ARP-svar från routern med IP-adressen 172.16.2.2, lagrar den den erhållna MAC-adressen i ARP-tabellen. Därefter kapslas paketet in i en ny ram (frame) som inkluderar både nästa hopp-routers IP-adress och MAC-adress.