Praktiskt prov PT

I detta prov kommer du att konfigurera enheter i ett IPv4/IPv6-nätverk i simulatorn Packet Tracer. För tidens skull kommer du inte att bli ombedd att utföra alla konfigurationer på alla nätverksenheter som du kan behöva göra i ett riktigt nätverk eller i annat prov. Istället kommer du att använda de färdigheter och kunskaper som du har lärt dig i kursen för att konfigurera R1 routern. Dessutom kommer du att adressera nätverksenheter på två LAN med IPv4- och IPv6-adresser samt aktivera och adressera switchens hanterings-interface.

Nätverkstopologi

Du behöver inte att grundkonfigurera IT Switch, och du kommer inte att kunna komma åt den i detta prov.
Alla IOS-enhetskonfigurationer bör genomföras från en terminalanslutning till enhetskonsolen. Dessutom har du inte fått alla informationsdelar som krävs för att slutföra konfigurationerna. Du får själv skapa informationsdelarna exempelvis för en grundkonfiguration för att du ska få full poäng för dina konfigurationer.
Du kommer att granskas och bedömas på följande färdigheter:

 • Konfiguration av initiala (grundkonfiguration) IOS-enhetsinställningar
 • Design och beräkning av IPv4-adressering
 • Konfiguration av enhets interface inklusive IPv4- och IPv6-adressering när så är lämpligt
 • Adressering av nätverksenheterna med IPv4- och IPv6-adresser
 • Förbättrad enhetssäkerhet, inklusive konfiguration av det säkra transportprotokollet för fjärrstyrning av enheter
 • Konfiguration av ett virtuellt hanterings-interface på switch

Konfigurationskrav per enhet

Router IT R1:

 • Konfiguration av initiala routerinställningar
 • Interface-konfigurationer och IPv4- och IPv6-adressering
 • Konfigurering av routers säkerhetsfunktioner, eller enhetshärdning
 • Konfigurera routerns hantering via säkra protokoll:

IT Switch:

 • Aktivera grundläggande fjärradministrationen via Telnet

PC- och server:

 • IPv4 full adressering
 • IPv6-adressering

Adresseringstabell

DeviceInterfaceIP Address/MaskDefault Gateway
Town HallG0/0 N/A
Router0G0/02001:db8:acad:a::1/64N/A
Router0G0/0fe80::1N/A
Router0G0/1 N/A
Router0G0/12001:db8:acad:b::1/64N/A
Router0G0/1fe80::1N/A
Administration SwitchSVI
Reception HostNIC
PC1NIC2001:db8:acad:a::ff/64
Operator HostNIC
PC2NIC2001:db8:acad:a::15/64
IT HostNIC
PC3NIC2001:db8:acad:b::ff/64
ServerNIC
TFTP ServerNIC2001:db8:acad:b::15/64

Genomförande

Steg 1: Bestäm IP-adresseringsschemat.

Utforma ett IPv4-adresseringsschema och fyll i adresstabellen baserat på följande krav:

 1. Dela upp nätverksadressen 192.168.1.0/24 för att tillhandahålla 30 host-adresser per delnät samtidigt som du effektiviserar antal möjliga adresser.
 2. Tilldela det fjärde delnätet till IT LAN.
 3. Tilldela den sista nätverksvärdadressen (den högsta) i detta delnät till G0/0-interfacet på IT-R1.
 4. Börja att uppdela en nätversadress igen med det femte delnätet för att tillhandahålla 14 host-adresser per delnät samtidigt som du effektiviserar antal möjliga adresser.
 5. Tilldela det andra av dessa nya delnät med 14 host-adresser Admin LAN.
 6. Tilldela den sista nätverksvärdadressen (den högsta) i Admin LAN delnät till G0/1-interface på IT-R1 routern.
 7. Tilldela den näst sista adressen i detta delnät till VLAN 1-interfacet på Admin-Switch.
 8. Tilldela IP-adresser på datorerna och server med någon av de återstående adresserna i deras respektive delnät.

Steg 2: Konfigurera IP-adressering på datorer och server

 1. Använd IPv4-adresseringen och IPv6 adresstabellen i steg 1 för att konfigurera alla datorer med rätt adressering.
 2. Använd routers interface link-local IPv6-adress som standard gateway på datorerna.
 3. Slutför konfigurationen av servern på samma sätt.

Steg 3: Konfigurera IT-R1

Konfigurera ITR1 routern med alla initiala konfigurationer som du har lärt dig i kursen hittills:

 1. Konfigurera routerns hostname: IT-R1
 2. Skydda routerskonfigurationer från obehörig åtkomst med det krypterade privilegierade exec-lösenordet.
 3. Säkra alla hanteringsåtkomst i routern med metoder som behandlas i kursen och laborationerna.
 4. Fastställ lösenordslängden som den minsta längd på 10 tecken.
 5. Förhindra att alla lösenord visas i klartext i enhetens konfigurationsfiler.
 6. Konfigurera routern för att endast acceptera in-band hanteringsanslutningar över protokollet som är säkrare än Telnet, som gjordes i labbet och PT-aktiviteter. Använd värdet 1024 för krypteringsnyckelns styrka.
 7. Konfigurera lokal användarautentisering för hanteringsanslutningar inom band. Skapa en användare med namnet netadmin och ett hemligt lösenord för Cisco_CCNA7.
 8. Konfigurera de två Gigabit Ethernet-interfacen med hjälp av IPv4-adressering som du beräknat och IPv6-värdena som anges i adresseringstabellen.
 9. Konfigurera om länkens lokala adresser till det värde som visas i tabellen.
 10. Dokumentera konfigurationer i konfigurationsfilen.

Steg 4: Konfigurera Admin-Switch

Konfigurera Admin-Switch för fjärrhantering över Telnet.

 1. Konfigurera VLAN 1 som SVI.
 2. Konfigurera IPv4-adressering enligt ditt arbete i steg 1.
 3. Se till att switchen kan acceptera anslutningar från nätverksenheter från andra nätverk.