Switch boot-process

En switch är en uppkopplingsenhet som används i datanätverk för att koppla samman olika enheter, såsom datorer, servrar och skrivare. Den fungerar vanligtvis på datalänkskiktet i OSI-modellen och använder MAC-adresser för att skicka data till rätt destination. Genom att analysera och vidarebefordra data baserat på MAC-adresser, möjliggör switchen snabb och effektiv kommunikation mellan enheter i nätverket.

När en Cisco-switch är påslagen går den igenom följande boot-process:

 1. Först laddar switchen ett POST-program (Power-On Self Test) som är lagrat i ROM. POST kontrollerar CPU, DRAM och flashminnet.
 2. Därefter laddas programmet boot loader till RAM minnet. Boot loader är ett litet program som lagras i ROM-minnet. Boot loader körs omedelbart efter att POST slutförts.
 3. Boot loader utför CPU-initiering på låg nivå. Den initierar CPU-registren, som styr hur det fysiska minnet är associerat till allokeringsadresser, mängden minne och dess hastighet.
 4. Boot loader initierar Flash-minnet på moderkortet.
 5. Slutligen hittar Boot loader IOS operativsystemet i flash-minnet i form av en avbildning (image). IOS packas upp och laddas till RAM-minnet där IOS startas. Nu är IOS i kontroll av boot processen.

Boot miljövariabel

Boot loader hittar Cisco IOS-avbilden på switchen enligt följande:

Switchen försöker starta automatiskt med hjälp av information i BOOT-miljövariabeln. Om denna variabel inte är konfigurerad till start, försöker switchen att ladda och exekvera den första körbara filen som den kan genom att utföra en rekursiv och omfattande sökande. Den första sökningen görs genom hela Flash -filsystemet.

I en rekursiv och omfattande första sökning skannas hela katalogstrukturen. På Catalyst 2960 Series-switch finns IOS avbilden i en fil som normalt lagras i en katalog med samma namn som avbilden samt tillägget .bin

IOS-operativsystemet initierar sedan alla interface med Cisco IOS-kommandon som finns i konfigurationsfilen, startup-config, som är lagrad i NVRAM minnet.

Så här kan Boot-miljövariabeln konfigureras i efterhand:

S1(config)#boot system flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE/c2960-lanbasek9-mz.150-2.bin

I äldre switchar kan användas kommandot show bootvar för att se den aktuella IOS boot file.

Om IOS inte startar

Boot loader ger åtkomst till switchen om operativsystemet inte kan användas på grund av saknade eller skadade systemfiler. Boot loader har en kommandorad som ger åtkomst till filerna lagrade i flashminnet.

Boot loader programmet kan nås via en konsolanslutning enligt följande steg:

 1. Anslut en dator med konsolkabel till switchens konsolporten. Konfigurera terminalemulerings program för att ansluta till switchen.
 2. Koppla ur strömkabeln.
 3. Anslut strömkabeln till switchen och inom 15 sekunder tryck och håll ner Mode knappen medan LED systemlampan blinkar grönt.
 4. Fortsätt med att trycka på Mode knappen tills LED systemlampan lyser gul i en kort stund och därefter grön igen. Släpp sedan Mode knappen.
 5. Boot loader prompt visas nu i terminalemulerings programmet på datorn.

Kommandoraden i Boot Loader stöder kommandon för att formatera Flash-filsystemet, installera om operativsystemprogramvaran, återställa från ett förlorat eller glömt lösenord. Exempelvis kommandot dir kan användas för att visa en lista med filer i en angiven katalog.

Switchens LED lampor

Cisco Catalyst-switch har flera statusindikatorer i form av LED lampor. Du kan använda dessa lampor för att snabbt övervaka boot-processen och växlingsaktiviteten. Switch av olika modeller har olika antal lysdioder på frontpanelen,  och lysdioders placering på frontpanelen kan också variera.

Bild 1: Switch frontpanel

Bild 1 visar lamporna för strömbrytare och läget (Mode) för en Cisco Catalyst 2960-switch. Mode-knappen används för att växla mellan portstatus, portduplex, porthastighet och PoE status för portlamporna. I raderna nedan beskrivs syftet med LED-indikatorerna och betydelsen av deras färger:

System LED – Visar systemet tar emot ström och fungerar korrekt.

 • Om lysdioden är avstängd betyder det att systemet inte är påslagen.
 • Om lysdioden är grönt, fungerar systemet normalt.
 • Om lysdioden är gult får systemet ström men fungerar inte korrekt.

RPS LED – för redundant strömförsörjning (Redundant Power System) – RPS är en aggregat till, förutom nätaggregatet, som ger ström när den behövs till olika enheter/komponenter.

 • Om lysdioden för RPS lyser inte indikerar den att switchen är avstängd eller att RPS inte är rätt ansluten.
 • Om LED-lampan är grönt, är RPS ansluten och redo att ge strömförsörjning.
 • Om LED-lampan blinkar grönt är RPS ansluten men den är inte tillgänglig eftersom den ger ström till en annan enhet (redundans har upptäckts).
 • Om LED-lampan är gul är RPS i viloläge eller i ett felläge.
 • Om lysdioden blinkar gult har den inbyggda strömförsörjningen i switchen misslyckats, och RPS-enheten ger ström.

Status LED – Indikerar att portstatus läget är valt när lysdioderna lyser grönt, standard beteende. LED lampor placerade direkt ovan på varje RJ45 kontakt. Lamporna lyser olika färger för att indikera olika status.

 • Om lysdioden är avstängd finns ingen länk, eller porten stängdes administrativt.
 • Om lysdioden är grönt betyder att länken är fungerande eller att två enheter är medvetna om varandra.
 • Om lysdioden blinkar grönt finns det aktivitet och porten skickar eller tar emot data.
 • Om LED-lampan växlar gröngult, finns det ett länkfel.
 • Om LED-lampan är gul är porten blockerad för att säkerställa en krets därmed inte vidarebefordrar data (vanligtvis kommer portarna att vara kvar i det här läget under de första 30 sekunderna efter aktivering).
 • Om LED-lampan blinkar gult, är porten blockerad för att förhindra en eventuell krets i vidarebefordringsdomänen.

Duplex LED – Indikerar att port duplexläget är valt när LED lyser grönt. Portar som inte lyser körs i halv-duplex läge. Om portens LED är grön är porten i full-duplex läge.

Speed LED – Indikerar att porthastighetsläget är valt. När det väljs kommer portlamporna att visa färger med olika betydelser. Om LED-lampan är av, arbetar porten vid 10 Mb/s. Om lysdioden är grön, arbetar porten vid 100 Mb/s. Om lampan blinkar grönt, arbetar porten vid 1000 Mb/s.

PoE LED – Om Power over Ethernet (PoE) stöds, en PoE-lägesdiod kommer att finnas.

 • Om lysdioden är av, indikerar den att PoE-läget inte är valt och att ingen av portarna har blivit nekad eller placerad i ett arbete.
 • Om LED-lampan blinkar gult är PoE-läget inte valt, men minst en av portarna har blivit nekad, eller har ett PoE-fel.
 • Om lysdioden är grön, indikerar den att PoE-läget är valt och portlamporna visar färger med olika betydelser.
 • Om portlampan är avstängd är PoE avstängd.
 • Om portlampan är grön är PoE på.
 • Om portlampan växlar grönt-orange, förnekas PoE, eftersom strömförsörjning till den medföljande enheten kommer att överstiga strömbrytarkapaciteten.
 • Om lysdioden blinkar gult är PoE avstängd på grund av ett fel.
 • Om LED-lampan är gul har PoE för porten blivit avaktiverat.