Dynamisk routing

Routingprotokoll i ett nätverksmiljö används internt och externt.

 • De interna routingprotokoll används inom stora nätverk eller Autonomt System. Interna routingprotokoll  kallas Interial Gateway Protocol (IGP).
 • De externa routingprotokoll används emellan stora Autonomt System. Dessa routingprotokoll kallas Exterial Gateway Protocol (EGP).

Interna och externa routingprotokoll kan definieras antingen som statiska eller dynamiska protokoll. Dynamiska routing-protokoll kan grupperas i

 • distance vector
 • link-state
 • path vector.
Bild 1: Dynamisk routing

IGP och EGP för AS-nätverk

Ett Autonomt System är en samling av routrar i routing-domäner som administreras av enskilda organisationer. Normalt grupperas institutioner, skolor, universitet, företag och andra organisationer. Ett svenks AS nätverk är WINEASY.

Ett Autonomous Systems kan uppfattas som en samling av flera nätverk. Samlingen identifieras med ett nummer ASN eller Autonomous Systems Number som administreras av IANA. Detta nummer genereras med 16-bitar (65 536 stycken), men en ny 32-bitars är under utveckling eftersom ASN är på väg att ta slut.

Det finns två typer av AS nätverk

 • Publika
 • Privata (från 64512 till 65535)
Bild 2: IGP vs EGP

IGP är routingprotokollet som användes för att dirigera datatrafiken mellan grupperade nätverk inom AS nätverket. Däremot EGP är routingprotokollet som används för kommunikation mellan AS nätverk. BGP är ett routingprotokoll som fungerar i enlighet med EGP (samlingsnamn). Normalt använder internet leverantörer BGP för kommunikation emellan.

Syfte med dynamiska routing-protokoll

Syftet med dynamiska routing-protokoll är att låta de dirigera nätverkstrafiken. Dynamiska routing-protokoll bygger upp en uppdaterade nätverkstopologi speglad i routing-tabellen. En uppdaterad routing-tabell underlättar val av bästa vägen till destinationer.

Dynamiska routing-protokoll består av följande komponenter:

 • Datastruktur – information organiserad i tabeller och aktiva i RAM minnet.
 • Algoritmer – En lista med kalkyler och instruktioner som räknar ut bästa vägen till destinationen.
 • Routing-protokoll meddelande – diverse typer av meddelande som routrar använder sig av exempelvis för att dela information om nya vägar till destinationer, eller ändringar.
Bild 3: Dynamiska routing-protokoll för stora nätverk

Dynamiska routing-protokoll hjälper nätverksadministratören att övervinna den krävande administration och underhåll av statiska routes.

Så här fungerar dynamiska routing-protokoll

Alla routing-protokoll har samma syfte, lära sig att komma åt avlägsna nätverk och snabbt anpassa sig till ändringar i nätverkstopologier.

 

Bild 4: Routing uppdateringar

Metoden för att åstadkomma till syftet varierar beroende på specifika protokoll. Men generellt fungerar dynamiska routing-protokoll som följande:

 • Routrar skickar och tar emot meddelande ut genom deras interface
 • Routrar som använder samma routing-protokoll delar med varandra routing-information
 • Routrar hjälper varandra för att lära sig om avlägsna nätverk
 • När en router detekterar någon ändring i nätverkstopologin meddelar detta till alla närliggande routrar så att dessa routrar vidarebefordrar samma meddelande till andra routrar.