Andra uppdateringar

Bounded updateringar

Bild 1: Bounded uppdatering

Till skillnad från andra distansvektor routingprotokoll skickar EIGRP inte regelbundna uppdateringar. Istället skickar EIGRP bounded (begränsade?) uppdateringar. När en ny route blir tillgänglig eller när en route tas bort skickar EIGRP en uppdatering som innehåller endast den ändringen i stället för hela routingtabellen. Informationen skickas endast till de routrar som behöver informeras.

EIGRP använder:

  • Icke-periodiska uppdateringar
  • Partiella uppdateringar som skickas ut endast vid en förändring i topologi som påverkar routing information.
  • Bounded uppdateringar innebär att partiella uppdateringar automatiskt riktas till de routrar som behöver informationen.

Triggered uppdateringar

Bild 2: Triggered uppdatering

För att påskynda konvergensprocessen vid förändringar i nätverkstopologin använder RIP triggered uppdateringar. En triggered uppdatering är en routingtabell-uppdatering som omedelbart skickas ut till angränsande routrar vid en ändring i routing informationen. Angränsande routrar i sin tur genererar egna triggered uppdateringar som skickas ut till sina grannar.

Triggered uppdateringar skickas när ett av följande inträffar:

  • En förändring i interfacets status (fungerande/upp eller icke-fungerande/ner)
  • En route har markerats som otillgänglig (unreachable)
  • En route är installerad i routingtabellen

Genom att bara använda triggade uppdateringar skulle vara tillräckligt för en snabb konvergens om dessa uppdateringar når alla routrar i ett nätverk och att dessa routrar tillämpar uppdateringar omedelbart. Det finns emellertid två problem med triggade uppdateringar:

  • Paket som innehåller uppdateringsmeddelandet har tagits bort av någon router i någon länk i nätet.
  • De triggade uppdateringarna är inte tillräcklig snabba. Det är möjligt att en router som ännu inte har fått den triggade uppdateringen hinner utfärda en regelbunden uppdatering, vilket genererar felaktiga ändringar i routing information.

Bilden 2 illustrerar att nätverket 10.4.0.0 har slutat fungera och en route till detta nätverk är inte längre giltig. Router 3 skickar ut en uppdatering för att informera situationen. Informationen tas emot och tillämpas samt propageras genom nätet.

Slumpmässig uppdateringar – Random Jitter

Bild 3: Synkroniserade uppdateringar

När flera routrar sänder routing uppdateringar samtidigt kan dessa uppdateringar kollidera och orsaka förseningar i datatrafiken eller ta anspråk av större bandbredd. Att alla routrar skickar uppdateringar samtidigt kallas synkroniserade uppdateringar. Synkronisering kan bli ett problem med distansvektor routingprotokoll på grund av deras regelbundna uppdateringar. När fler routrar synkroniserar deras uppdateringar genereras fler förseningar i nätverket. Inledningsvis är routrarnas uppdateringarna inte synkroniserade, men med de timers som routingprotokoll använder kan synkronisering äga rum.

Lösningen

För att förhindra synkroniseringen av uppdateringar mellan routrar använder Cisco IOS en slumpmässig variabel, kallad RIP_JITTER, som subtraherar en varierande mängd tid från varje routers tidsintervall dedikerade till uppdatering. Detta slumpmässiga jitter, eller variabel tid, varierar från 0% till 15% av den specificerade uppdateringsintervallet. På detta sätt varierar uppdateringsintervallet slumpmässigt i ett område från 25 till 30 sekunder för den standard 30 sekunders intervall.