Nätverkstrender

Konceptet kring vilken apparat som helst, vilket innehåll som helst och att man hur som helst kan ansluta till Internet är kanske den mest globala trenden i dagens nätverk. Idag använder man mobilen när som helst och från vilken plats som helst. En sådan teknik kallas på engelska Bring Your Own Device (BYOD). Tanken är att man får använda vilket elektroniskt hjälpmedel som helst för att surfa på eller för att kunna kommunicera med andra. Det ska även kunna användas för att studera, sälja, köpa, etc.

Studenter samlas på någon forum eller liknande sajter inför något prov. De diskuterar olika möjliga frågor och hjälper varandra via något applikation eller tjänst på Internet. Det är ett exempel på olika sätt att samarbeta och assistera varandra, att växla kunskaper.

Idag kan läkare hantera olika vårdärenden digitalt och det är ett annat exempel på den nya trenden. När den fysiska och digitala vården samarbetar ökar effektiviteten inom vården. Patienterna behöver en mobil och en applikation för att starta konsultationen. Även grupparbete, projekt eller olika möten kan genomföras via videokonferenser.

Här är sex tekniktrender som listas av Computer Sweden:

Bild 1: Nya trender
  1. Mjukvara som lär sig att lära – artificiell intelligens. Att skapa system som kan lära sig, anpassa sig och kanske till och med agera på egen hand.
  2. Internet of things. En trend i trenden är att insamling och hantering av data placeras närmare datakällorna, det vill säga de uppkopplade enheterna. Den här trenden går naturligtvis hand i hand med den stora explosionen av information och data – och hur dessa ska hanteras.
  3. Det publika molnet accelererar företagens innovation. Det är omöjligt att utelämna molnets framväxt när man talar om starka tekniktrender just nu.
  4. Konverserande plattformar. När det gäller användargränssnitt är nästa stora skifte att datorn, inte användaren, får uppgiften att tolka intentioner. Detta sker med hjälp av konversationer.
  5. It-säkerhet… Det är lätt att glömma detta grundläggande behov. Men – och det är inte bara en klyscha – hoten fortsätter strömma till.
  6. Digitala anställda (robotar) tar plats på kontoren. Det kan snart bli läge att välkomna en ny slags kollega in på kontoren. I USA talar man numera om ”cobots”, från “collaborative [samarbetsinriktade] robots”.