Cisco

Bild 1: Cisco logotyp, The Golden Bridge

Cisco Systems grundades 1984 av det gifta paret Len Bosack och Sandy Lerner, två civilingenjörer från Stanford University. Företagets logotyp och namn är inspirerat av staden San Francisco och symboliserar Golden Gate-bron. Huvudkontoret ligger i San Jose, Kalifornien.

Cisco har framgångsrikt varit med och utformat det moderna internet genom att driva standarder och nätverkets betydelse för såväl företag som privatpersoner. De andra bolagen runt omkring, som Google och Apple är mindre i jämförelse när vi pratar om nätverk.

Cisco certifieringar

CISCO har många certifieringsalternativ för lika många utbildningsområde inom nätverk. Dessa certifieringsalternativ har strukturerats i nivåer och kan illustreras som en pyramid.

 • Entry nivå är den lägsta i certifieringshierarkin och är riktad till mindre teknisk professionella exempelvis administrativa personal. På denna nivå finns certifieringen CCENT, Cisco Certified Entry Network Technician.
 • Associate nivå omfattar alla blivande nätverkstekniker som vill få en mer teknisk innehåll inom nätverksteknik. Här finns ett certifiering som intygar att man kan nätverksgrunder, CCNA eller Cisco Certified Network Associate.
pic01-ccna1-certs-piramid
Bild 2: Cisco certifieringsstruktur
 • Professional nivå förutsätter att du har tagit CCNA certifikatet och att du har erfarenhet av att ha konfigurerat CISCO nätverksenheter. Certifikatet på den här nivå heter CCNP eller Cisco Certified Network Professional. CCNP certifikat ska man ha för att klassas som en CISCO nätverkstekniker.
 • Expert och arkitekt nivåer ska du uppnå efter flera års erfarenheter och flera ytterligare studier om CISCO nätverksprodukter.

Den nya CCNA

I den nya CCNA inkluderas:

 • Network fundamentals
 • Network access
 • IP connectivity
 • IP services
 • Security fundamentals
 • Automation and programmability

Den nya CCNA certifikat ersätter:

 • CCNA Cloud
 • CCNA Collaboration
 • CCNA Data Center
 • CCNA Industrial
 • CCDA
 • CCNA Routing and Switching
 • CCNA Security
 • CCNA Service Provider
 • CCNA Wireless

Det nya CCNA Provet görs på 120 minuter och det heter nu 200-301 CCNA Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA).

En ny CCNA-kurs har byggts upp med följande mål (grönfärgat tas upp i kursen nätverksteknologier, rödfärgat i kursen Administration av nätverk- och serverutrustning, rosafärgat i kursen Digital kommunikationsteknik, blåfärgat i kursen nätverkssäkerhet, nej färgat tas inte upp i nätverksutbildningen på Jensen):

 • Identify the components of a computer network and describe their basic characteristics
 • Understand the model of host-to-host communication
 • Describe the features and functions of the Cisco Internetwork Operating System (IOS®) software
 • Describe LANs and the role of switches within LANs
 • Describe Ethernet as the network access layer of TCP/IP and describe the operation of switches
 • Install a switch and perform the initial configuration
 • Describe the TCP/IP Internet layer, IPv4, its addressing scheme, and subnetting
 • Describe the TCP/IP Transport layer and Application layer
 • Explore functions of routing
 • Implement basic configuration on a Cisco router
 • Explain host-to-host communications across switches and routers
 • Identify and resolve common switched network issues and common problems associated with IPv4 addressing
 • Describe IPv6 main features and addresses, and configure and verify basic IPv6 connectivity
 • Describe the operation, benefits, and limitations of static routing
 • Describe, implement, and verify Virtual Local Area Networks (VLANs) and trunks
 • Describe the application and configuration of inter-VLAN routing
 • Explain the basics of dynamic routing protocols and describe components and terms of Open Shortest Path First (OSPF)
 • Explain how Spanning Tree Protocol (STP) and Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) work
 • Configure link aggregation using EtherChannel
 • Describe the purpose of Layer 3 redundancy protocols
 • Describe basic WAN and VPN concepts
 • Describe the operation of Access Control Lists (ACLs) and their applications in the network
 • Configure Internet access using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) clients and explain and configure Network Address Translation (NAT) on Cisco routers
 • Describe basic Quality of Service (QoS) concepts
 • Describe the concepts of wireless networks, which types of wireless networks can be built, and how to use Wireless LAN Controllers (WLCs)
 • Describe network and device architectures and introduce virtualization
 • Introduce the concept of network programmability and Software-Defined Networking (SDN) and describe smart network management solutions such as Cisco DNA Center™, Software-Defined Access (SD-Access), and Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN)
 • Configure basic IOS system monitoring tools
 • Describe the management of Cisco devices
 • Describe the current security threat landscape
 • Describe threat defense technologies
 • Implement a basic security configuration of the device management plane
 • Implement basic steps to harden network devices

CCNA utbildningsmaterial

Cisco CCNA certifieringen är en av de mest erkända certifieringarna inom IT-branschen. Flera CCNA certifieringar inriktar sig inom olika tekniska område som Cloud, Collaboration, cybersecurity Operations, Data Center, Design, Industrial, Routing and Switching, Security, Service Provider, Wireless.

CCNA Routing and Switching

Routing och Switching ger nätverkstekniker ett kvitto på sin kompetens att konfigurera, underhålla och felsöka företagsnätverk. Cisco har strukturerat utbildningsmaterialet i fyra kurser:

 • CCNA 1: Introduction to Networks
 • CCNA 2: Routing and Switching Essentials
 • CCNA 3: Scaling Networks
 • CCNA 4: Connecting Networks
pic02-ccna1-datacenter
Bild 3: Datacenter

Support och Nätverksteknikers utbildning här på Jensen består av 10 gymnasiala kurser som hämtas från olika ämnen. Dessa kurser följer Skolverkets läroplaner i vilka anges det centrala innehållet. Det finns inget krav att man ska använda specifika studieresurser/kurslitteratur och därmed finns det möjligheten att använda utbildningsmaterial från CISCO i vår nätverksutbildning. Kurser som Dator- och nätverksteknik, digital kommunikation, nätverksteknologier, nätverksteknik, Administration av server- och nätverksutrustningar ligger så pass nära till CISCO CCNA 1 och CCNA 2 och därmed Cisco CCNA certifieringar. Men det är viktig att alla i klassen förstår att: skolan erbjuder inte något certifikat däremot ger skolan grunder till det.

Som datalärare i flera olika gymnasieskolor här i Stockholm, har jag sett diverse kursmaterial som tyvärr inte närmar sig till samma kvalitet som Cisco CCNA. Trots det så är det inte många datalärare använder sig utav Cisco CCNA. Det är få gymnasieskolor som har en väl utrustad Cisco laborationsmiljö och ännu mindre gymnasieskolor som har lärare som har kompetens inom CCNA.

Själv har jag byggt upp en Cisco lokal akademi vid Tumba gymnasiet för flera år sedan. På den tiden var Cisco och KTH direkt ansvariga för utbildning inom nätverk grundad på Ciscos utbildningskoncept. På KTH utbildades jag till Cisco instruktörer i två år. Sedan dess har jag arbetat som Cisco instruktör och har med tiden köpt sex laborationspaket till en kostnad på cirka 80 000 kr.