Nätverksåtkomst

Nätverks åtkomstskiktet (Network Access) i TCP/IP-modellen motsvarar datalänk- och fysiska skikten i OSI-Referensmodellen. Nätverks åtkomstskiktet definierar protokoll och hårdvara som krävs för att ansluta till ett fysiskt nätverk och leverera data över det.

Bild 1: Kommunikationsmodeller

Paket från Internetskiktet skickas ner till Nätverks åtkomstskiktet där paketen formateras om som ramar och slutligen som signaler. Därefter placeras signalerna i det fysiska nätverket på väg till destinationen. Mottagaren kan vara en host i samma nätverk som avsändarens, eller i ett annat nätverk.

Att placera signaler i det fysiska nätverket innebär att avsändarens kommunikationsmodellen förbereder data för överföring. Det finns olika mekanismer i Nätverksåtkomst skiktet som styr hur dataströmmar kan komma åt transmissionsmediet.

Mottagarens kommunikationsmodellen tar emot signaler och kodar av de till databitar i det fysiska skiktet. Därefter levererar mottagna databitar till Datalänk skiktet som kontrollerar ramarnas styrinformation för att avgöra om dem fortsätter hanteras eller inte.

Ur bilden framgår att ”Network Access” sammanfogar Data Link och Physikal skikten. Dessa tas upp i två separata avsnitt.