Router

Den första router användes i ARPANET (1969-08-30). ARPANET utvecklades av Advanced Research Projects Agengy som var USA:s försvarsdepartement. Den routern var en minidator känd som IMP Honeywell 316 (Interface Message Processor). På bilden ser man den stora routern som har programmeringsknappar på framsidan.

Bild 1: Honeywell 316

ARPANET var det första nätverk som fungerade med tekniken paketförmedling eller på engelska packet switching och därför skulle man kunna säga att ARPANET var grunden till Internet. Dagens routrar är betydlig mindre i storlek men ändå kraftfullare.

Routrar är centrala i alla nätverk

En router har flera nätverkskort som kallas interface och det är så en router ansluter samman flera nätverk, via dess interfacen. Varje interface har en unik IP-adress tillhörande till en specifik nätverksadress. När en router tar emot ett IP-paket genom ett visst interface använde ett annat interface för att vidarebefordra paketet till sin destination. Interfacet kan vara kopplat direkt till destinationsnätverket eller kopplat till en annan router på väg till destinationsnätverket.

Från ett större perspektiv sammanbinder en router LAN och WAN nätverk. Ett LAN är vanligen ett Ethernet-nätverk bestående av switchar och routrar. Till switchar ansluts slutenheter såsom datorer, skrivare, och servrar. Switchar ansluts till routrar. WAN-nätverk ansluter samman LAN-nätverk över ett stort geografiskt område.

Bild 1: LAN ansluts via WAN-länkar

I figuren ser vi att routrar R1 och R2 ansluter samman deras LAN och bygger upp ett WAN-nätverk.

Routrar bestämmer bästa vägen till destinationen

pic17-ccna2-determine-best-pathDet primära ansvaret för en router är att dirigera paket avsedda för lokala och externa nätverk (remote network). Routern väljer den bästa vägen mot destinationen och växlar till exit-interface för att vidarebefordra paket till nästa router som är på väg till destinationen. Till sin hjälp har alla routrar routing-information över alla möjliga väg till olika destination. Routing-information lagras i databaser och därifrån är den tillgänglig i tabeller exempelvis routing-tabell.

Routern använder sin routing-tabell (vägvalstabell, dirigeringstabell) för att bestämma den bästa vägen till destinationen.

Routers funktion i skikten 1, 2 och 3

pic29-ccna2-router-3-layers

När en router tar emot ett paket, undersöker routern paketets IP-adress. Därefter söker routern efter samma IP adress i sin vägvalstabell. Dirigeringstabellen innehåller information om IP adresser och interface som ska användas för att vidarebefordra paketet. När en matchning har hittats, inkapslar routern IP-paketet till en datalänksram, eller bara ram (frame), växlar till exit-interface. Denna process upprepas tills paketet levereras till mottagaren. Varje gång ett paket vidarebefordras genom ett nätverk anpassas leveransen till nätverkstypen.

Även om routrar bearbetar routing information i L3-skiktet deltar router i L2 och L1 processer. Som sagt en router undersöker destinationens IP adress för att söka efter en matchning i routing tabellen. Därefter tar routern sitt beslut och kapslar in paketet igen till L2-PDU (frame) som passar gränssnittets nätverksteknik.

På bilden beskrivs processen där routrar hanterar nätverkstrafik genom det fysiska skiktet, datalänkskiktet och nätverksskiktet.