Paketöverföring

När avsändarens dator är redo att skicka formaterad data till mottagaren behöver avsändarens dator definiera om mottagarens finns i samma nätverk eller i ett anat nätverk. Det avgör om kommunikation blir lokalt eller över externa nätverk. Till detta används en logisk AND operation. Det gäller att jämföra två bitar per gång:

 • 1 AND 1 = 1 (den första och den andra bit är lika)
 • 1 AND 0 = 0 (bitarna är inte lika)
 • 0 AND 1 = 0 (bitarna är inte lika)
 • 0 AND 0 = 0 (bitarna är inte lika)

Till exempel avsändarens dator adresseras med 172.16.3.25 /24 och mottagarens med 172.16.100.10 /24. Du kanske ser direkt att nätverksadresserna är olika, men datorer måste räkna ut nätverksadressen varje gång. Så här går det till:

172.16.3.25 1010 1100 0001 0000 0000 0011 0001 1001
255.255.255.0 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
IP x SM 1010 1100 0001 0000 0000 0011 0000 0000
Nätverksadress 172 16 3 0
172.16.100.10 1010 1100 0001 0000 0110 0100 0000 1010
255.255.255.0 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
IP x SM 1010 1100 0001 0000 0110 0100 0000 0000
Nätverksadress 172 16 100 0


Avsändarens dator jämför nätverksadresserna: 172.16.3.0 och 172.16.100.0 och när nätverksadresserna är olika så skickas datatrafik till sin Default Gateway så att den router vidarebefordrar datatrafiken till andra routrar tills datatrafiken kommer fram till mottagaren.

Routing eller trafikdirigering utförs paket-för-paket och hopp-för-hopp. Varje paket behandlas oberoende av varandra på varje router längs vägen till destinationsnätverket. Vid varje hopp, undersöker routern destinationens IP-adress för varje paket och sedan söker router efter en matchning i vägvalstabellen så att routern kan vidarebefordra paketen.

När en router tar emot ett paket utför den ett av följande:

 • Vidarebefordra paketet till nästa-hopp router
 • Leverera paketet till en destinationsdator (mottagare)
 • Ta bort paketet
Bild 1: Paketöverföring i sex steg

Routers arbete

 1. Routern bearbetar mottagna paket i nätverksskiktet. Dock är alla mottagna paket inkapslade som ram (frame) vilket kräver att routern kapslar först av ramen, därefter paketet för att examinera destinationsadressen i paketets header
 2. Router tar fram IP destinationsadressen.
 3. Routern söker efter en matchning i vägvalstabellen.
 4. Om en matchande route hittas i routing-tabellen och visar sig vara ett direkt anslutet nätverk vidarebefordras paketen till associerat gränssnitt.
 5. Routern kapslar om paketet till en ram (frame), omvandlas till signaler.
 6. Ramen skickas till destinationsnätverket. Om matchande route till destinationsnätverket är ett avlägset nätverk vidarebefordras paketen det gränssnittet som nästa hopp router är ansluten till.