Classless nätuppdelning

Till skillnad från classful nätverksuppdelning där varje delnät har samma nätmask och samma antal hostadresser har classless nätverk olika nätmask och olika antal hostadresser per delnät. Det möjliggör effektivare användning av hostadresser bland andra fördelar.

Nätverksuppdelningen görs nästan på samma sätt som i classful, men antalet hostadresser är viktigare än antalet delnät. I classless nätverksuppdelning börjar vi med att räkna exakt antal hostadresser i hela nätverk och därefter segmenterar vi nätverket enligt antalet hostadressers i storleksordning.

Exempel 1

Nätverksadress är 204.15.5.0/24. Nätverket är uppdelade i 5 delnät och delnäten har olika antal nätverksenheter att adressera:

Bild 1: 5 delnät
 • netB  och netE med 28 nätverksenheter
 • netA med 14 nätverksenheter
 • netD med 7 nätverksenheter
 • netC med 2 nätverksenheter
 • Total antal host i nätverket: 28 + 28 + 14 + 7 + 2 = 79
 • Ordningsstorlek  från största till minsta: netB (28), netE (28), netA (14), netD (7) och netC (2)

Metod

 • Nätverksadress att dela upp 204.15.5.0 /24
 • Antal hostbitar: 2x – 2 ≥ 28; x = 5; det ger 25 – 2 = 30 host-adresser
 • Prefix: 32 – 5 = /27; ursprungligen /24 då 3 hostbitar till, det ger nätmask 255.255.255.224
 • Antal nätverksadresser: 23 = 8
 • Segmenteringssteg: 256 – 224 = 32
 • Delnät: 204.15.5.0, 204.15.5.32, 204.15.5.64, 204.15.5.96, 204.15.5.128, 204.15.5.160, 204.15.5.192, 204.15.5.224
 • netB med 28 host adresseras med 204.15.5.0 /27, från 204.15.5.1 till 204.15.5.30 och BA 204.15.5.31
 • netE med 28 host adresseras med 204.15.5.32 /27, från 204.15.5.33 till 204.15.5.62 och BA 204.15.5.63
 • Nätverksadress att dela upp 204.15.5.64 /27
 • Antal hostbitar: 2x – 2 ≥ 14; x = 4; det ger 24 – 2 = 12 host-adresser
 • Prefix: 32 – 4 = /28; ursprungligen /27 då 1 hostbit, det ger nätmask 255.255.255.240
 • Antal nätverksadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 240 = 16
 • Delnät: 204.15.5.64, 204.15.5.80
 • netA med 14 host adresseras med 204.15.5.64 /28, från 204.15.5.65 till 204.15.5.78 och BA 204.15.5.79
 • netD med 7 host adresseras med 204.15.5.80 /28, från 204.15.5.81 till 204.15.5.94 och BA 204.15.5.95
 • Nätverksadress att dela upp 204.15.5.96 /27
 • Antal hostbitar: 2x – 2 ≥ 2; x = 2; det ger 22 – 2 = 2 host-adresser
 • Prefix: 32 – 2 = /30; ursprungligen /27 då 3 hostbitar, det ger nätmask 255.255.255.252
 • Antal nätverksadresser: 23 = 8
 • Segmenteringssteg: 256 – 252 = 4
 • Delnät: 204.15.5.96, 204.15.5.100, 204.15.5.104, 204.15.5.108, 204.15.5.112, 204.15.5.116, 204.15.5.120, 204.15.5.124
 • netC med 2 host adresseras med 204.15.5.96 /30, från 204.15.5.97 till 204.15.5.98 och BA 204.15.5.99
 • Resterande 7 delnät med prefix /30 används inte.

Exempel 2

Bilden nedan illustrerar ett nätverk med 4 delnät adresserat med 172.16.0.0/22. Exemplet kräver att Router HQ kopplas till alla andra routrar Legal, Sales och HR. Det genererar tre delnät till.

Bild 2: 7 delnät
 1. Total antal host i nätverket: 500 + 200 + 50 + 20 + 2 + 2 + 2 = 776 hostadresser (ca. 800 st.)
 2. Storleksordning från största till minsta:
  • Corporate HQ 500
  • Sales Office 200
  • HR Office 50
  • Legal Office 20
  • WAN1 2
  • WAN2 2
  • WAN3 2

Innan vi börjar att dela upp ett nätverk behöver vi ta fram gränserna mellan tilldelade nätverksadresser. Nätverket i exemplet tilldelades den första delnäts-adressen, 172.16.0.0/22 och det säger till oss att vi inte får överlappa den andra delnät-adressen 172.16.4.0/22.

 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 800; x = 10; för att adressera 800 enheter behövs 10 host-bitar vilket ger 210 – 2 = 1022 host-adresser
 • Nätverksprefixen: 32 – 10 = 22 och nätmasken 255.255.252.0
 • segmenteringssteg: 256 – 252 = 4
 • Nätverksuppdelning: 172.16.0.0/22, 172.16.4.0/22, 172.16.8.0/22 osv.

Metod

 • Corporate HQ 500 host-adresser
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 500; x = 9; 29 – 2 ≥ 500; 512 -2 = 510 giltiga hostadresser med 9 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 9 = 23, det vill säga /22 + 1 = /23 vilket ger nätmask 255.255.254.0
 • Antal nätverksadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 254 = 2
 • Delnätadresser: 172.16.0.0/23 och 172.16.2.0/23
 • Corporate HQ delnät adresseras med 172.16.0.0/23
 • Corporate HQ host-adresser: från 172.16.0.1 till 172.16.1.254, broadcast-adress är 172.16.1.255
 • Delnätadressen 172.16.2.0/23 fortsätter att delas upp.
 • Sales Office 200 host-adresser
 • Nätverksadressen att dela upp 172.16.2.0/23
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 200; x = 8; 28 – 2 ≥ 200; 256 -2 = 254 giltiga hostadresser med 8 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 8 = 24, det vill säga /23 + 1 = /24 vilket ger nätmask 255.255.255.0
 • Antal nätverksadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 255 = 1
 • Delnätadresser: 172.16.2.0/24 och 172.16.3.0/24
 • Sales Office delnät adresseras med 172.16.2.0/24
 • Sales Office host-adresser: från 172.16.2.1 till 172.16.2.254, broadcast-adress är 172.16.2.255
 • Delnätadressen 172.16.3.0/24 fortsätter att delas upp
 • HR Iffice 50 host-adresser
 • Nätverksadressen att dela upp 172.16.3.0/24
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 50; x = 6; 26 – 2 ≥ 50; 64 -2 = 62 giltiga hostadresser med 6 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 6 = 26, det vill säga /24 + 2 = /26
 • Antal delnätadresser: 22 = 4
 • Nätmask: 255.255.255.1100 0000 eller 255.255.255.192
 • Segmenteringssteg: 256 – 192 = 64
 • Delnätadresser: 172.16.3.0/26, 172.16.3.64/26, 172.16.3.128/26 och 172.16.3.192/26
 • HR Office delnät adresseras med 172.16.3.0/26
 • HR Office host-adresser: från 172.16.3.1 till 172.16.3.62, broadcast-adress är 172.16.3.63
 • Delnätadressen 172.16.3.64/26 fortsätter delas upp
 • Delnätadressen 172.16.3.128/26 reserveras
 • Delnätadressen 172.16.3.192/26 reserveras
 • Legal Office 20 host-adresser
 • Nätverksadressen att dela upp: 172.16.3.64/26
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 20; x = 5; 25 – 2 ≥ 20; 32 – 2 = 30 giltiga hostadresser med 5 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 5 = 27, det vill säga /26 + 1 = /27 vilket ger nätmask 255.255.255.224
 • Antal delnätadresser: 21 = 2
 • Segmenteringssteg: 256 – 224 = 32
 • Delnätadresser: 172.16.3.64/27 och 172.16.3.96/27
 • Legal Office delnät adresseras med 172.16.3.64/27
 • Legal Office host-adresser: från 172.16.3.65 till 172.16.3.94, broadcast-adress är 172.16.3.95
 • Delnätadressen 172.16.3.96/27 fortsätter delas upp
 • Två WAN länkar med 2 host-adresser var och en
 • Nätverksadressen att dela upp: 172.16.3.96/27
 • Uppställning: 2x – 2 ≥ 2; x = 2; 22 – 2 = 2; 4 – 2 = 2 giltiga hostadresser med 2 host-bitar
 • Nätverksprefix: 32 – 2 = 30, det vill säga /27 + 3 = /30 vilket ger nätmask 255.255.255.252
 • Antal nätverksadresser: 23 = 8
 • Segmenteringssteg: 256 – 252 = 4
 • Delnätadresser: 172.16.3.96/30, 172.16.3.100/30, 172.16.3.104/30, 172.16.3.108/30, 172.16.3.112/30, 172.16.3.116/30, 172.16.3.120/30, och 172.16.3.128/30
 • WAN1 delnät adresseras med 172.16.3.96/30
 • WAN1 host-adresser: 172.16.3.97  och 172.16.3.98, broadcast-adress är 172.16.3.99
 • WAN2 delnät adresseras med 172.16.3.100/30
 • WAN2 host-adresser: 172.16.3.101  och 172.16.3.102, broadcast-adress är 172.16.3.103
 • WAN3 delnät adresseras med 172.16.3.104/30
 • WAN3 host-adresser: 172.16.3.105  och 172.16.3.106, broadcast-adress är 172.16.3.107
 • Delnätadresser 172.16.3.108/30, 172.16.3.112/30, 172.16.3.116/30, 172.16.3.120/30, och 172.16.3.128/30 reserveras.

Enligt alla uträkningar ovan har varje nätverk dimensionerats med någorlunda mängden av host-adresser. Vi kan inte undvika att ha några host-adresser över på varje delnät, de kan alltid användas senare eftersom ett nätverk tenderar oftast att växa större. Vi kan också notera att varje delnät har en egen nätmask.