Classful nätuppdelning

En IPv4-adress består av två adresser, en nätverksadress och en host-adress. Antal bitar tilldelade till nätverksadressen definieras med prefixet som har ett format /antal nätverksbitar. Prefixet kan också anges som nätmask. Nätverksbitar betecknas med ettor och hostbitar med nollor. Till exempel:

172.16.3.35 /16 kan antecknas binärt som 11111111.11111111.00000000.00000000  och decimalt som 255.255.0.0

Eftersom nätverksbitarna placeras en bredvid den andra (kontinuerliga) finns det endast ett begränsat antal delnät i varje oktett. Placeringen av nätverksbitarna formar vissa mönster som kan kännas igen:

Binära Decimala Binära Decimala
0000 0000 0 = 0  eller 1111 1111  255
1000 0000 0 + 128 128 1111 1110  254
1100 0000 128 + 64 192 1111 1100  252
1110 0000 192 + 32 224 1111 1000  248
1110000 224 + 16 240 1111 0000  240
1111 1000 240 + 8 248 1110 0000  224
1111 1100 248 + 4 252 1100 0000  192
1111 1110 252 + 2 254 1000 0000  128
1111 1111 254 + 1 255 0000 0000      0


På motsvarande sätt kan en ny tabell utformas så här:

 27  26  25  24  23  22  21  20  =
 128  64  32  16  8  4  2  1
 1  0  0  0  0  0  0  0 128
 1  1  0  0  0  0  0  0  192
 1  1  1  0  0  0  0  0  224
 1  1  1  1  0  0  0  0  240
 1  1  1  1  1  0  0  0  248
 1  1  1  1  1  1  0  0  252
 1  1  1  1  1  1  1  0  254
 1  1  1  1  1  1  1  1  255

Classful nätverksuppdelning

Ordet ”classful” innebär att alla delnätadresser använder samma nätmask. Det är bra att tänka på följande utgångspunkter när ett nätverk delas upp i flera delnät:

 • Att segmentera ett nätverk kräver fler bitar till nätverksadressen än de som har tilldelats.
 • De bitar som behövs för att generera delnät adresser lånas från hostbitar.
 • Jo fler hostbitar som används i nätverks ID, desto fler delnät adresser kan definieras.
 • För varje tagen hostbit dubbleras antal tillgängliga delnät, men minskar också antal hostar.

Exempel 1

Router A i figuren nedan har 2 interface. Router ansluter två delnät. Nätverksadressen 192.168.1.0/24 har uppdelats och två nätverksadresser genererats: 192.168.1.0 /25 och 192.168.1.128 /25

Exempel 2

Router A i figuren nedan har 3 interface. Router ska användas för att ansluta tre delnät. Huvudnätverksadressen 192.168.1.0/24 ska delas upp till 3 delnät: 0, 1 och 2.

Exempel 3

Router A i figuren har 4 interface och router B har 3. Nätverket där dessa routrar befinner sig adresseras som 192.168.1.0/24. Den ska delas upp till 6 delnät, 0, 1 , 2, 3, 4, och 5.

Med exemplen ovan kan vi konstatera att alla delnät har en och samma delnätmask och dessutom samma antal host-adresser. Det är så som man adresserar på classful- sätt även om default nätmasken har ändrats till en ny nätmask. Det är möjligt att konfigurera routrarna med sådana delnätadresser men deras classful-baserade arbetssätt återgår tillbaka till vanlig classful-prefix, det vill säga till /8, /16, och /24.

Metod

 • Uppställning: 2x ≥ 2; x = antal hostbitar att använda; 21 = 2; 1 hostbit behövs för att generera två nätverksadresser.
 • Den nya nätverksprefixen är nu /25 (/24 + 1 = /25) eftersom 1 hostbit har lagts till.
 • Den nya nätverksprefixen kan skrivas decimalt: 255.255.255.128
 • Segmenteringssteg blir 256 – 128 = 128
 • Delnät 1 nätverksadress är 192.168.1.0/25
 • Delnät 2 nätverksadress är 192.168.1.128/25 (0 + 128)
 • Delnät 1 host-adresser: från 192.168.1.1 till 192.168.1.126 och broadcast-adress 192.168.1.127
 • Delnät 2 host-adresser: från 192.168.1.129 till 192.168.1.254 och broadcast-adress 192.168.1.255
 1. Uppställning: 2x ≥ 3; x = antal hostbitar att använda; 22 ≥ 3; 2 hostbitar behövs.
 2. Antal delnätadresser blir 4 st. 3 behövs och en reserveras till framtiden
 3. Den nya nätverksprefixen är nu /26 (/24 + 2 = /26) eftersom 2 hostbitar har lagts till.
 4. Den nya nätverksprefixen kan skrivas decimalt: 255.255.255.192
 5. Segmenteringssteg blir 256 – 192 = 64
 6. Delnät 1 nätverksadress är 192.168.1.0/26
 7. Delnät 2 nätverksadress är 192.168.1.64/26
 8. Delnät 3 nätverksadress är 192.168.1.128/26
 9. Delnät 4 nätverksadress är 192.168.1.192/26 reserveras
 10. Delnät 1 host-adresser: från 192.168.1.1 till 192.168.1.62 och broadcast-adress 192.168.1.63
 11. Delnät 2 host-adresser: från 192.168.1.65 till 192.168.1.126 och broadcast-adress 192.168.1.127
 12. Delnät 3 host-adresser: från 192.168.1.129 till 192.168.1.190 och broadcast-adress 192.168.1.191
 13. Delnät 4 host-adresser: från 192.168.1.193 till 192.168.1.254 och broadcast-adress 192.168.1.255
 • Uppställning: 2x ≥ 6; x = antal hostbitar att använda; 23 ≥ 6; 3 hostbitar behövs.
 • Antal delnätadresser blir 23 = 8 st. 6 behövs och 2 reserveras till framtiden
 • Den nya nätverksprefixen är nu /27 (/24 + 3 = /27) eftersom 3 hostbitar har lagts till.
 • Den nya nätverksprefixen kan skrivas decimalt: 255.255.255.224
 • Segmenteringssteg blir 256 – 224 = 32
 • Delnät 0 nätverksadress är 192.168.1.0/27
 • Delnät 1 nätverksadress är 192.168.1.32/27
 • Delnät 2 nätverksadress är 192.168.1.64/27
 • Delnät 3 nätverksadress är 192.168.1.96/27
 • Delnät 4 nätverksadress är 192.168.1.128/27
 • Delnät 5 nätverksadress är 192.168.1.160/27
 • Delnät 6 nätverksadress är 192.168.1.192/27 reserveras
 • Delnät 7 nätverksadress är 192.168.1.224/27 reserveras
 • Delnät 0 host-adresser: från 192.168.1.1 till 192.168.1.30 och broadcast-adress 192.168.1.31
 • Delnät 1 host-adresser: från 192.168.1.33 till 192.168.1.62 och broadcast-adress 192.168.1.63
 • Delnät 2 host-adresser: från 192.168.1.65 till 192.168.1.94 och broadcast-adress 192.168.1.95
 • Delnät 3 host-adresser: från 192.168.1.97 till 192.168.1.126 och broadcast-adress 192.168.1.127
 • Delnät 4 host-adresser: från 192.168.1.129 till 192.168.1.158 och broadcast-adress 192.168.1.159
 • Delnät 5 host-adresser: från 192.168.1.161 till 192.168.1.190 och broadcast-adress 192.168.1.191
 • Delnät 4 host-adresser: från 192.168.1.193 till 192.168.1.222 och broadcast-adress 192.168.1.223
 • Delnät 4 host-adresser: från 192.168.1.225 till 192.168.1.254 och broadcast-adress 192.168.1.255