PT nätverkstjänster

I denna laboration ska utforskas några nätverkstjänster som DNS, HTTP, FTP, DHCP och epost. Grafiska konfigurationer finns i separata avsnitt och därför inkluderas inte här. Det som tas upp är grundkonfigurationer för routrar och switchar samt kontroll på nätverkstrafik.

Nätverkstopologi

Jag fortsätter med samma nätverkstopologi som jag använde tidigare men några detaljer till förekommer:

 • Tanken är att topologin består av två företagsnätverk: DIGINTO och NACKA
 • SSH fjärrhantering ska begränsas till varje domän: diginto.se och nacka.se
 • Användarkonto och lösenord anges som lätt att hantera dock i verkligheten följer man stränga regler.
 • IP-adressering används utan vidare fördjupning dock borde man kunna grunden inom IP

Konfigurationer

 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname DS1
 • DS1(config)# no ip domain-lookup
 • DS1(config)# enable secret enPa55
 • DS1(config)# banner motd #Only authorized access to this device!#
 • DS1(config)# ip domain-name diginto.se
 • DS1(config)# username admin privilege 15 secret ownPa5515
 • DS1(config)# username adminrouters privilege 12 secret ownPa5512
 • DS1(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
 • DS1(config)# ip ssh version 2
 • DS1(config)# line vty 0 4
 • DS1(config-line)# transport input ssh
 • DS1(config-line)# login local
 • DS1(config-line)# loggin syncronuos
 • DS1(config-line)# exit
 • DS1(config)# interface vlan 1
 • DS1(config-if)# description SSH Management
 • DS1(config-if)# ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 • DS1(config-if)# no shutdown
 • DS1(config-if)# exit
 • DS1(config)# ip default-gateway 172.16.1.1
 • DS1(config)# end
 • DS1#

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname DS2
DS2(config)# no ip domain-lookup
DS2(config)# enable secret enPa55
DS2(config)# banner motd #Only authorized access to this device!#
DS2(config)# ip domain-name diginto.se
DS2(config)# username admin privilege 15 secret ownPa5515
DS2(config)# username adminrouters privilege 12 secret ownPa5512
DS2(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
DS2(config)# ip ssh version 2
DS2(config)# line vty 0 4
DS2(config-line)# transport input ssh
DS2(config-line)# login local
DS2(config-line)# loggin syncronuos
DS2(config-line)# exit
DS2(config)# interface vlan 1
DS2(config-if)# description SSH Management
DS2(config-if)# ip address 172.16.10.2 255.255.255.0
DS2(config-if)# no shutdown
DS2(config-if)# exit
DS2(config)# ip default-gateway 172.16.10.1
DS2(config)# end
DS2#

 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname DR1
 • DR1(config)# no ip domain-lookup
 • DR1(config)# enable secret enPa55
 • DR1(config)# banner #Only authorized access to this device!#
 • DR1(config)# ip domain-name diginto.se
 • DR1(config)# username admin privilege 15 secret ownPa5515
 • DR1(config)# username adminrouters privilege 15 secret rouPa5515
 • DR1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
 • DR1(config)# ip ssh version 2
 • DR1(config)# line vty 0 4
 • DR1(config-line)# transport input ssh
 • DR1(config-line)# login local
 • DR1(config-line)# loggin synchronuos
 • DR1(config-line)# exit
 • DR1(config)# interface Gig0/0
 • DR1(config-if)# description Connected to LAN CoreNet
 • DR1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 • DR1(config-if)# no shutdown
 • DR1(config-if)# exit
 • DR1(config)# interface Gig0/1
 • DR1(config-if)# description Connected to LAN AccessNet
 • DR1(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 • DR1(config-if)# ip helper-address 172.16.1.6
 • DR1(config-if)# no shutdown
 • DR1(config-if)# exit
 • DR1(config)# interface Se0/0/0
 • DR1(config-if)# description Connected to ISP
 • DR1(config-if)# ip address 32.64.8.1 255.255.255.252
 • DR1(config-if)# no shutdown
 • DR1(config-if)# exit
 • DR1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 32.64.8.2
 • DR1(config)#end
 • DR1#
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname NS1
 • NS1(config)# no ip domain-lookup
 • NS1(config)# enable secret enackPa55
 • NS1(config)# banner motd #Only authorized access to this device!#
 • NS1(config)# ip domain-name nacka.se
 • NS1(config)# username thor privilege 15 secret nackAPa5515
 • NS1(config)# username oden privilege 15 secret nackRPa5515
 • NS1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
 • NS1(config)#ip ssh version 2
 • NS1(config)# line vty 0 4
 • NS1(config-line)# transport input ssh
 • NS1(config-line)# login local
 • NS1(config-line)# loggin syncronuos
 • NS1(config-line)# exit
 • NS1(config)# interface vlan 1
 • NS1(config-if)# description SSH Management
 • NS1(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 • NS1(config-if)# no shutdown
 • NS1(config-if)# exit
 • NS1(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
 • NS1(config)# end
 • NS1#
 • Switch> enable
 • Switch# configure terminal
 • Switch(config)# hostname NS2
 • NS2(config)# no ip domain-lookup
 • NS2(config)# enable secret enackPa55
 • NS2(config)# banner motd #Only authorized access to this device!#
 • NS2(config)# ip domain-name nacka.se
 • NS2(config)# username thor privilege 15 secret nackAPa5515
 • NS2(config)# username oden privilege 15 secret nackRPa5515
 • NS2(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
 • NS2(config)#ip ssh version 2
 • NS2(config)# line vty 0 4
 • NS2(config-line)# transport input ssh
 • NS2(config-line)# login local
 • NS2(config-line)# loggin syncronuos
 • NS2(config-line)# exit
 • NS2(config)# interface vlan 1
 • NS2(config-if)# description SSH Management
 • NS2(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 • NS2(config-if)# no shutdown
 • NS2(config-if)# exit
 • NS2(config)# ip default-gateway 192.168.10.1
 • NS2(config)# end
 • NS2#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname NR1
 • NR1(config)# no ip domain-lookup
 • NR1(config)# enable secret enackPa55
 • NR1(config)# banner #Only authorized access to this device!#
 • NR1(config)# ip domain-name nacka.se
 • NR1(config)# username thor privilege 15 secret nackAPa5515
 • NR1(config)# username oden privilege 15 secret nackRPa5515
 • NR1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
 • NR1(config)# ip ssh version 2
 • NR1(config)# line vty 0 4
 • NR1(config-line)# transport input ssh
 • NR1(config-line)# login local
 • NR1(config-line)# loggin synchronuos
 • NR1(config-line)# exit
 • NR1(config)# interface Gig0/0
 • NR1(config-if)# description Connected to LAN ServerNet
 • NR1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 • NR1(config-if)# no shutdown
 • NR1(config-if)# exit
 • NR1(config)# interface Gig0/1
 • NR1(config-if)# description Connected to LAN ClientNet
 • NR1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 • NR1(config-if)# ip helper-address 172.16.1.6
 • NR1(config-if)# no shutdown
 • NR1(config-if)# exit
 • NR1(config)# interface Se0/0/1
 • NR1(config-if)# description Connected to ISP
 • NR1(config-if)# ip address 19.32.4.1 255.255.255.252
 • NR1(config-if)# no shutdown
 • NR1(config-if)# exit
 • NR1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 19.32.4.2
 • NR1(config)#end
 • NR1#
 • Router> enable
 • Router# configure terminal
 • Router(config)# hostname ISP
 • ISP(config)# no ip domain-lookup
 • ISP(config)# enable secret enackPa55
 • ISP(config)# banner #Only authorized access to this device!#
 • ISP(config)# ip domain-name google.se
 • ISP(config)# username teadmin privilege 15 secret goAPa5515
 • ISP(config)# username tetech privilege 15 secret goRPa5515
 • ISP(config)# crypto key generate rsa modulus 1024
 • ISP(config)# ip ssh version 2
 • ISP(config)# line vty 0 4
 • ISP(config-line)# transport input ssh
 • ISP(config-line)# login local
 • ISP(config-line)# loggin synchronuos
 • ISP(config-line)# exit
 • ISP(config)# interface Gig0/1
 • ISP(config-if)# description Connected to GoogleNet
 • ISP(config-if)# ip address 8.8.8.1  255.255.255.0
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface Se0/0/0
 • ISP(config-if)# description DCE Connected to DR1
 • ISP(config-if)# clock rate 2000000
 • ISP(config-if)# ip address 38.64.8.2  255.255.255.252
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# interface Se0/0/0
 • ISP(config-if)# description DCE Connected to NR1
 • ISP(config-if)# clock rate 2000000
 • ISP(config-if)# ip address 19.32.4.2  255.255.255.252
 • ISP(config-if)# no shutdown
 • ISP(config-if)# exit
 • ISP(config)# ip route 172.16.0.0  255.255.240.0 38.64.8.1
 • ISP(config)# ip route 192.168.0.0  255.255.240.0 19.32.4.1
 • ISP(config)#end
 • ISP#

dns1 i CoreNet har registrerade DNS poster så här:

 • NS record: dns1.diginto.se 172.16.1.5
 • A record: dns1.diginto.se 172.16.1.5
 • A record: www.diginto.se 172.16.1.5
 • A record: dms1.diginto.se 172.16.1.6
 • A record: smtp.diginto.se 172.16.1.6
 • A record: pop.diginto.se 172.16.1.6
 • A record: smtp.nacka.se 192.168.1.6
 • A record: pop.nacka.se 192.168.1.6
 • A record: www.nacka.se 192.168.1.5
 • A record: www.google.se 8.8.8.9

nns1 i ServerNet har registrerade DNS poster så här:

 • NS record: nns1.nacka.se 192.168.1.5
 • A record: nns1.nacka.se 192.168.1.5
 • A record: www.nacka.se 192.168.1.5
 • A record: nms1.nacka.se 192.168.1.6
 • A record: smtp.nacka.se 192.168.1.6
 • A record: pop.nacka.se 192.168.1.6
 • A record: smtp.diginto.se 172.16.1.6
 • A record: pop.diginto.se 172.16.1.6
 • A record: www.diginto.se 172.16.1.5
 • A record: www.google.se 8.8.8.9

ns1 i GoogleNet har registrerade DNS poster så här:

 • NS record: gns1.google.se 8.8.8.8
 • A record: gns1.google.se 8.8.8.8
 • A record: www.google.se 8.8.8.9
 • A record: www.diginto.se 172.16.1.5
 • A record: www.nacka.se 192.168.1.5
 • A record: smtp.diginto.se 172.16.1.6
 • A record: pop.diginto.se 172.16.1.6
 • A record: smtp.nacka.se 192.168.1.6
 • A record: pop.nacka.se 192.168.1.6