Mail och HTTP

E-post systemet kräver flera protokoll och applikationer i den processen att skicka ut och att hämta e-postmeddelande. Flera komponenter ingår i systemet.

Bild 1: epost komponenter
  • MUAMail User Agent eller e-post klient exempelvis Microsoft Outlook, Pine, Thunderbird, mm. En klient kan använda andra alternativ förutom en MUA och ändå vara med till exempel gmail via en webbläsare.
  • SMTPSimple Mail Transfer Protocol, för att skicka e-post från antingen en klient eller en server
  • MSA Mail Submission Agent, en serverapplikation som kontrollerar efter fel i epost
  • MTAMail Transfer Agent som vidare befordrar e-post till en annan MTA eller MDA server
  • MDAMail Delivery Agent lagrar e-post i mailbox. Förutom det kan en Mail Delivery agent (MDA) server skanna e-posten efter virus eller filtrera spam.
  • POP3Post Office Protocol, för att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver till en klient och därefter radera e-postmeddelande från servern.
  • IMAPInternet Message Access Protocol, för att hämta e-postmeddelande från e-postserver. epostmeddelandet behålls på server så att klienten kan komma åt mejl från olika slutenheter.

epost serverkonfiguration

Jag fortsätter med samma nätverkstopologin som jag använde för DNS och DHCP server.

Bild 2: Nätverkstopologi för nätverkstjänster

Vänster klicka på dms1 och ett nytt fönster öppnas. Klicka på Services och på spalten till vänster klicka på EMAIL. Ett nytt fönster öppnas där SMTP och POP3 tjänster visas igång. Det antyder att servern kan fungera som inkommande och utgående epost-server.

Bild 3: epost serverkonfiguration

Skriv diginto.se i fältet Domain Name. Därefter klicka på Set

I rutan User Setup skriver du användarnamn exempelvis chalo.reyes och lösen ord passepost. Därefter klickar du på knappen med plustecknet. Gör det samma för en användare till exempelvis gonzalo.rivera och samma lösenord passepost.

MUA konfiguration

Vänster klicka på en dator i AccessNet och ett nytt fönster öppnas. Klicka på Desktop och därefter på Email:

Bild 4: epost program för klientkonfiguration

Ett nytt fönster öppnas för mejluppgifter. Ange uppgifterna enligt bilden nedan och därefter klicka på Save:

Bild 5: epost klientkonfiguration

Obs! För att ha en fungerande epost-server ska pop.diginto.se och smtp.diginto.se finnas registrerade i DNS-databasen.

HTTP server

Klicka på dns1 som också är en webb-server. Klicka på fliken Services och bekräfta att HTTP och HTTPS tjänster är redan igång. I rutan File Manager klickar du på (edit) för att redigera filen index.html:

Bild 6: Redigering av filen index.html

Redigera HTML texten enligt bilden och spara ändringen genom att klicka på Save och därefter på File Manager:

  • font size=’+6′
  • Bort med alla namn och ersätt dem med DIGINTO
Bild 7: Tag font size ändras till 6 och alla namn sätts till DIGINTO