Nätverksoperativsystem

Bild 1: Compact Flash Card

Cisco routrar och switchar fungerar med operativsystemet IOS (Internet Operating System). Routrar och switchar hanterar nätverket på olika sätt med hjälp av kommando som inkluderas i ett anpassat IOS. Specifika funktioner för routrar och switchar kräver olika kommando som tillhandahålls via en terminal, en kommandotolk.

IOS är i MB storleksordning och lagras i ett flash-minne. Flash minnet är icke-flyktig vilket betyder att minnet inte förlorar sitt innehåll när router startar om eller stängs av. Att lagra IOS i ett Flash-minne möjliggör uppgraderingar till nyare versioner, förutsatt att man håller sig till flash-minnets storlek.

Normalt kopieras IOS till RAM-minne vid uppstart av en router/switch. När IOS har lagrats i RAM-minnet så sätts den igång. Men äldre routrar kan starta IOS direkt från Flash-minnet.

Konfigurationsfiler

Nätverkshanterare fungerar med två typer av mjukvara, operativsystem och konfigurationer. Operativsystemet tillhandahåller systemfunktioner för kommandoutförande medan router eller switch är igång, därmed sparas konfigurationer i filer. Konfigurationsfilerna innehåller ett antal Cisco IOS kommandon som används för att anpassa switcharnas/routrarnas funktionalitet. Dessa kommandon exekveras när nätverkshanterare startas eller när de anges på prompten (CLI).

Det finns två typer av konfigurationsfiler för en Cisco enhet (router eller switch):

 • Den som används när näthanterare startar ”startup-config
 • Den som används när näthanterare är igång ”running-config

Startup konfigurationsfil

Startup konfigurationsfilen lagras i ett icke-flyktigt minne (non-volatile RAM, NVRAM) med namn startup-config. Den här filen kopieras till RAM-minne varje gång näthanterare startar eller när filen hämtas igen (reloads). Därefter betraktas startup-config filen som running-config.

Running konfigurationsfil

Bild 2: Konfigurationsfiler

Filen running-config ändras när nätverksadministratörer utför ytterligare konfigurationer och ändringar tillämpas direkt medan enheten är igång. Det är upp till nätverksadministratören om ändringar ska sparas genom att kopiera filen running-config till startup-config så att filen används nästa gång näthanteraren startar.

Cisco IOS exekveringsläge (mode)

Cisco IOS är uppbyggd modulärt så att konfigurationsmöjligheter finns i hierarkiska nivåer. Följande läge finns:

 • User executive mode
 • Privileged executive mode
 • Global configuration mode
 • Other specific configuration modes

Varje exekveringsläge innehåller specifika konfigurationsmöjligheter via kommandon som endast verkar i/på respektive läge. För att få åtkomst till dessa lägen krävs det att man anger lösenord, förutsatt att lösenordet har konfigurerats. Varje läge identifieras med en specifik prompt, till exempel Router>, Router#, Router(config)#, Router(config-if), Router(config-line)#, Route(config-router)# 

 • pic11-ccna2-ios-configuration-modes
  Bild 3: Exekveringsläge

  User executive mode eller användarläge är den första exekveringsläge som låter användare gå in i routern och se några filer men inte ändra dem. Som default krävs inte någon autentisering d.v.s. inget lösenord, något som bör ändras.

 • Privileged executive mode eller privilegierade exekveringsläge ger fler behörigheter än användarläge. Privilegierade exekveringsläge används av nätverksadministratörer för mer avancerade konfigurationer.
 • Global configuration mode eller globalt konfigurationsläge där de ofta konfigureringar görs.

Andra konfigurationsläge kan kommas åt via det privilegierade exekveringsläget, först till globalt och sedan till specifika.

Så här kan IOS exekveringsläge hanteras:

Router> enable
Password: ********
Router#
Router# disable
Router> exit eller Ctrl-Z