DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol är ett nätverksprotokoll som används för att dynamiskt tilldela IP-adresser och annan information till varje host i ett nätverk. Således automatiserar och hanterar DHCP tilldelningen av IP-adresser centralt, vilket underlättar nätverksadministratörens arbete.

DHCP installeras på en server för att den ska fungera som en DHCP server. Oftast serveroperativsystem inkluderar servermjukvara för DHCP exempelvis Windows server. På Linux servrar kan installeras och konfigureras BIND serverapplikation. Annars finns andra tredjeparts serverapplikationer att välja.

Olika konfigurationer behöver göras så att servern tilldela IP-adresser, nätmask, default gateway IP-adress, DNS server IP-adress, bland andra.

Så här går det till när en dator lånar en IP adress:

När en dator startas eller ansluts till ett nätverk och om den är konfigurerad som DHCP-klient sänder ut en DHCP DISCOVER paket för att identifiera tillgängliga DHCP-servrar i nätverket. En DHCP-server (eller flera) kan svara med en DHCP OFFER paket som innehåller leasingofferten och andra IP parametrar.

Bild 1: DHCP paket

Klienten väljer en server och sänder en DHCP REQUEST paket som innehåller leasingofferten klienten accepterar.
Förutsatt att IP-adressen är fortfarande giltig returnerar servern en DHCP- ACK meddelande som bekräftelse. Men om adressen inte längre anses giltig sänder servern istället en DHCP-NACK och klienten måste starta om en ny leasingprocess.

DHCP serverkonfiguration

Jag fortsätter med samma nätverkstopologin som jag använde för DNS server.

Bild 2: Nätverkstopologi för nätverkstjänster

Vänster klicka på dms1 och ett nytt fönster öppnas. Klicka på Services och på spalten till vänster klicka på DHCP.

Bild 3: DHCP server konfiguration

En DHCP server behöver ett antal IP-adresser att tilldela, det antalet kallas IP-pool i exemplet. CoreNet adresseras med 172.16.1.0/24 medan AccessNet med 172.16.10.0/24

Servrar får fasta IP-adresser, eller statiska IP-adresser vilket innebär att nätverksadministratören själv inprogrammerar adresserna. Klienter däremot får sina IP-adresser helt automatiserade, det vill säga dynamiskt.

Fyll i uppgifterna enligt bilden nedan (skriv över ifyllda fält som till exempel serverPool):

Bild 4: DHCP IP adresser att tilldela (IP-pool)

Klicka nu på Add och se till att du får samma resultat som bilden nedan:

Bild 5: DHCP IP-pool för AccessNet

Stäng server fönster och klicka på klienterna. Klicka på Desktop och därefter på IP Configuration:

Bild 6: DHCP host IP konfiguration

I det nya fönstret klicka på DHCP så att klient-datorer får IP-adresskonfigurationen:

Bild 7: Dynamisk IP konfiguration

Obs! Det förutsätter att servern har adresserats korrekt, annars fungerar inte systemet och klienterna hittar på en APIPA adress som ser ut som 169.254.x.y där x och y är något nummer i intervallet 1 till 255

Glöm inte att klicka på ON så att DHCP servern börjar att fungera!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HTTP server

 1. På fliken Services ska HTTP och HTTPS tjänster ska vara ON och alla andra tjänster OFF.
 2. Klicka på edit för att redigera filen index.html
 3. Redigera HTML texten enligt bilden och spara ändringen.

Bild 4: HTTP server

Bild 5: Hemsida på HTTP server
 1. Skapa en A record på DNS server:
  • Name: www.diginto.se
  • Type: A record
  • Address 172.16.1.6
 2. Starta en webbläsare på klienten pc11 eller pc12. Skriv på fältet URL: www.diginto.se

EMAIL server

E-post systemet kräver flera protokoll och applikationer och tjänster i den processen att skicka ut och att hämta e-postmeddelande

 • POP3 – För att hämta e-postmeddelanden från en e-postserver
 • SMTP – För att skicka e-post från antingen en klient eller en server
 • MUA – Mail User Agent eller e-post klient exempelvis Microsoft Outlook, Pine, Thunderbird, mm. En klient kan använda andra alternativ förutom en MUA och ändå vara med till exempel via en webbläsare.
 • MDA – Mail Delivery Agent lagrar e-post i mail-boxer. Förutom det kan en Mail Delivery agent (MDA) server skanna e-posten efter virus eller filtrera spam.
 • MTA – Mail Transfer Agent som vidare befordrar e-post till MDA server

POP och POP3 likaså SMTP är typiska klient/server protokoll som används mellan MUA, Mail Transfer Agent (MTA) och MDA koppling. SMTP använder följande specifika meddelandeformat:

 • HELO identifierar SMTP-klient
 • EHLO är en ny version
 • MAIL FROM identifierar sändare
 • RCP TO identifierar brevlåda
 • DATA identifierar meddelandets innehåll.

EMAIL Host konfiguration

På/i Desktop flik hittar du applikationen email-klient.

Starta denna applikationen på klienten pc11 och konfigurera den enligt bilden nedan:

Gör det samma på klienten pc12, men för användare:

 • Your Name: Gonzalo Rivera
 • Email Address: gonzalo.rivera@diginto.se
 • Incoming Mail Server: pop3.diginto.se
 • Outgoing Mail Server: smtp.diginto.se
 • User Name: gonzalo.rivera
 • Password: Hemligt

Nu får du skapa och skicka mejl mellan dessa två användare.

FTP server

File Transfer Protocol (FTP) är ett annat vanligt förekommande protokoll i applikationsskiktet, FTP används för att föra filer fram och tillbaka mellan klienter och servrar.

För att kunna föra över filer, kräver FTP två anslutningar:

 • TCP-port 21 trafikstyrning.
 • TCP-port 20 filöverföring.

Den filöverföringen kan hända i endera riktningen. Klienten kan ladda ner (pull) en fil från servern, eller ladda upp (push) en fil till servern.

FTP serverkonfiguration

Börja med IP-konfigurera FTP servern: 172.16.1.8 och dessutom på DNS servern skapa en A record till ftp.diginto.se

Vi tar bort användare och filer först så att server har ingen användare och inte heller ingen fil lagrade i databasen.

Bild 8 illustrerar hur vi kan skapa användare och tilldela rättigheter.

Skapa användarkonto för Chalo Reyes

 • Username: chalo.reyes
 • Password: Hemligt
 • Välj Write, Read, Delete, Rename, List
 • Klicka på Add för att addera kontot

Skapa användarkonto för Gonzalo Rivera

 • Username: gonzalo.rivera
 • Password: Hemligt
 • Välj Read och List
 • Klicka på Add för att addera kontot

FTP klientkonfiguration

 • Klicka på pc11 och därefter klicka på Desktop.
 • Klicka på Text Editor och skriv några linjer
 • Tryck på tangenterna Ctrl och S för att spara. En dialogruta visas där du anger filens namn exempelvis dokup.txt
 • Stäng redigeraren och starta kommandoprompten
 • Ange kommandot DIR för att bekräfta att filen dokup.txt finns lokalt lagrad. En kopia på denna fil ska föras över till FTP server.
 • c:\>ftp ftp.diginto.se
  • Trying to connect….ftp.diginto.se
  • Connected to ftp.diginto.se
  • 220 – Welcome to PT FTP server
  • Username: chalo.reyes
  • Password: Hemligt
  • 230 – Logged in
  • (passive mode on)
 • ftp> put dokup.txt
  • Writing file dokup.txt to ftp.diginto.se:
  • File transfer in progress…
  • [Transfer complete – 11 bytes]
  • 11 bytes copied in 0.053 secs (207 bytes/sec)
 • ftp>dir

Nu får du testa FTP server med användare gonzalo.rivera från pc12. Denna användare har inte mer rättigheter än att läsa och se filer på FTP servern.

  • R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.16.1
  • R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.16.255
  • R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.24.1
  • R2(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.24.255
  • R2(config)#ip dhcp pool TechWestIP
  • R2(config-dhcp)#network 172.16.16.0  255.255.248.0
  • R2(config-dhcp)#default-router 172.16.16.1
  • R2(config)#ip dhcp pool TechWestIP
  • R2(config-dhcp)#network 172.16.16.0  255.255.248.0
  • R2(config-dhcp)#dns-server 172.16.0.5
  • R2(config)#ip dhcp pool TechEestIP
  • R2(config-dhcp)#network 172.16.24.0  255.255.248.0
  • R2(config-dhcp)#default-router 172.16.24.1
  • R2(config-dhcp)#dns-server 172.16.0.5

Statiska konfigurationer – exempel 2

Konstruera ett enkelt nätverk där ingår en Cisco router 1841 och två switchar 2960 samt en server och fyra datorklienter.

Packet Tracer – DNS och EMAIL server

Konstruera ett enkelt nätverk där ingår en Cisco router 1841 och två switchar samt två servrar och fyra datorklienter.

EMAIL DNS konfiguration

 • Lägg till DNS records:
 • Resource Records, Name: pop3.diginto.se, Type: A Record
 • Server Name: 192.168.1.2
 • Klicka på Add
 • Resource Records, Name: smtp.diginto.se, Type: A Record
 • Server Name: 192.168.1.2
 • Klicka på Add
 • EMAIL tjänster SMTP och POP3 ställs till ON
 • Domain Name: diginto.se och därefter klicka på Set
 • User: chalo.reyes, Password: Hemligt!
 • Klicka på + tecknet
 • User: gonzalo.rivera, Password: Hemligt!
 • Klicka på + tecknet