Ethernet konfigurering

Routers Ethernet portar kan användas som gateway för datorer i det lokala nätverket. Ethernet portar har olika hastigheter: Ethernet 10 Mbps, FastEthernet 100 Mbps och GigabitEthernet 1000 Mgbps eller högre. Till dessa datorer innebär det att routers Ethernet interface är både huvudingång och huvudutgång, just därför måste varje Ethernet interface på routern ha en giltig IP adress konfigurerat. Varje gång ett interface konfigureras ska interfacet aktiveras med kommandot: no shutdown

Bild 1: Grundkonfiguration

Nätverket ovan illustrerar ett switch-baserat LAN med namn Stockholm. Till switchen SW1, port Fa0/1, ansluts en dator med IP-adress 192.168.10.10 och routern RS. Routers interface Fa0/0 betraktas vara en del av Stockholm LAN därför adresser 192.168.10.1

Man vill hantera SW1 och RS från datorn. Två alternativ finns:

  • via en konsolkabel direkt anslutet till konsolport
  • via VTY terminaler

Switch hantering via konsolkabel

Som default fungerar alla portar i en switch utan någon konfigurering. I princip ansluts alla nätverksenheter till en switch som är centralt för lokal kommunikation. Dock ska alla nätverksenheter ha konfigurerats med en unik IP-adress och en tillhörande nätmask.

Vi börjar med att ansluta datorn till switchen via en konsolkabel och därefter lägga en beskrivning på porten som ska anslutas till routern RS:

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface FastEthernet 0/24
Switch(config-if)#description To RS
Switch(config-if)#exit

Switch hantering via terminaler

Normalt konfigureras inte switchar med IP-adresser, men i administrativt syfte kan switchar konfigureras med en IP adress så att den fungerar som en host i ett lokala nät. Då är det möjligt att komma åt switchen via IP-baserade protokoll som Telnet och SSH.

Alla Cisco switchar stödjer virtuella LAN. Sådana nätverk måste IP-adresseras och tilldelas ett antal portar så att tillhörande nätverksenheter ansluts till de. Som default har switchar ett virtuellt LAN, VLAN 1 interface. Det kan användas för fjärradministrering, det vill säga utan konsolkabel:

Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface VLAN 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.10.2  255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip default-gateway 192.168.10.1
Switch(config)#exit
Switch#

Router hantering via konsolport

Det förutsätter att routern RS inte har IP-konfigurerats. Koppla datorn och routern RS via en konsolkabel och exekvera följande:

RS>enable
RS#configure terminal
RS(config)#interface FastEthernet 0/0
RS(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RS(config-if)#description To SW1 at Stockholm LAN
RS(config-if)#no shutdown
RS(config-if)#exit
RS(config)#line vty 0 4
RS(config-if)#password vtypass

RS(config-if)#login
RS(config-if)#exit
RS(config)#

Nu kan du koppla ur konsolkabeln och ansluta datorn till switchen och starta Telnet eller SSH.

Seriella Interface

Routerns seriella interface används för att koppla routern till WAN och därmed till ISP utrustning. I seriella länkar där två nätverksenheter är ihopkopplade ska en enhet hålla synkroniseringstiden och fungera som DCE (Data Communication Equipment) medan den andra enheten ska fungerar som DTE (Data Terminal Equipment). Seriella interface kräver synkroniseringstid i kommunikationsprocessen. Som default är alla Cisco routrar konfigurerade till DTE enheter, precis som vanliga datorer.

Bilden nedan illustrerar att routern RS seriellt gränssnitt S0/0/0 är sammankopplad till ett WAN-nätverk adresserat som 192.168.11.0/30. Interfacet konfigureras med IP-adressen 192.168.11.1 och som DCE så att den ger synkroniseringstiden.

Bild 2: Router RS konfiguration

RS(config)#interface Serial 0/0/0
RS(config-if)#ip address  192.168.11.1  255.255.255.252
RS(config-if)#clock rate 64000
RS(config-if)#description To WAN
RS(config-if)#no shutdown
RS(config-if)#exit

Kommandot no shutdown

När kommandot no shutdown exekveras visas meddelande liknande nedan:

*Mar 1 01:16:08.212: %Link-3-UPDOWN: interface FastEthernet0/0, changed state to up

*Mar 1 01:16:09.214: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Båda meddelande är viktiga.

  • Det första meddelandet anger att uppkopplingen är fysiskt fungerande.
  • Det andra meddelande anger att datalänk skiktet är i drift.

Obs: Även om kommandot no shutdown aktiverar ett interface, så blir det inte aktivt förrän interfacet börjar ta emot signaler.

Verifieringar

Följande IOS kommando kan användas för att verifiera konfigurationer

  • RS# show running-config visar alla utförda konfigurationer.
  • RS# show ip route visar routers routing-tabell.
  • RS# show ip interface brief visar en sammanfattat mängd av information på alla routers interface.
  • RS# show controllers S0/0/0  visar om interfacet är DTE eller DCE. Det visar också om någon kabel är anslutet till interfacet.

När en routers interface status och protocol visar interfacet som “up” betyder det att interfacet fungerar på det fysiska skiktet och på datalänk skiktet. Annars är deras status “administratively down