Periodiska uppdateringar

De flesta distansvektor routingprotokoll använder regelbundna uppdateringar för att utbyta routing information med sina grannar och för att upprätthålla up-to-date routing information i routing-tabellen. RIP och IGRP är exempel på två sådana protokoll.

Bild 1: Periodiska uppdateringar

Notera på bilden ovan routrarnas tidskontrollmekanismer. Routrar sänder ut sina routing-tabeller i regelbundet uppdateringar eller periodiska uppdateringar. Termen periodiska uppdateringar hänvisar ett fördefinierat tidsintervall.

RIP sänder dessa uppdateringar var 30: e sekund som en broadcast (255.255.255.255). Denna 30-sekunders intervall är en uppdateringstimer som också hjälper till att identifiera livslängden av routing information i routing-tabellen. Information i en routing-tabell uppdateras varje gång en uppdatering tas emot. På så sätt kan informationen i routing-tabellen bibehållas vid förändringar i nätverkstopologin. Förändringar kan uppstå av flera skäl, bland annat:

  • Fel på en länk som sammanbinder routrar
  • Införande av en ny länk
  • Fel i en router
  • Ändring av länkparametrar

RIP Timers

Förutom den uppdateringstimern använder IOS ytterligare tre timers för RIP:

Bild 2: RIP timmer
  • Invalid Timer – När en befintlig route inte uppdateras för mer än 180 sekunder (default) markeras denna route som invalid. Markeringen görs genom att ställa in 16 antal hopp. Den markerade route finns kvar i routingtabellen tills flush timer löper ut.
  • Holddown timer – Denna timer stabiliserar routing information och hjälper till att förhindra routing loopar under perioder när topologin är i konvergerande läge på grund av förändringar. När en route markeras som icke-tillgänglig (unreachable), måste den stanna i viloläge (Holddown) länge nog så alla routrar lär sig om ändringar i nätverket. Som standard är den Holddown timer inställd på 180 sekunder.
  • Flush Timer – Som standard är flush timer inställd på 240 sekunder, vilket är 60 sekunder längre än den Invalid timern. När flush timer går ut raderas routen från routingtabellen.

Timernas värdena kan verifieras med två kommandon: show ip route och show ip protocol. Meddelande i utsignalen från show ip route visar varje route markerad med R för att poängtera att routen är registrerad av protokollet RIP inom en vis tid uttryckt i sekunder. Denna information upprepas med kommandot show ip protocols under rubriken Last Update. Kommandot listar också de Invalid, Holddown, och Flush timer standardvärden.