Classless nätuppdelning

Till skillnad från classful nätverksuppdelning där varje delnät har samma nätmask och samma antal hostadresser har classless nätverk olika nätmask och olika antal hostadresser per delnät. Det möjliggör effektivare användning av hostadresser bland andra fördelar.

Nätverksuppdelningen görs nästan på samma sätt som i classful, men antalet hostadresser är viktigare än antalet delnät. I classless nätverksuppdelning börjar vi med att räkna exakt antal hostadresser i hela nätverk och därefter segmenterar vi nätverket enligt antalet hostadressers i storleksordning.

Exempel 1

Bild 1 illustrerar nätverket adresserat som 204.15.5.0/24. Nätverket är uppdelade i 5 delnät som har olika antal nätverksenheter att adressera:

Bild 1: 5 delnät
 • netA med 14 nätverksenheter
 • netB med 28 nätverksenheter
 • netC, med 2 nätverksenheter
 • netD med 7 nätverksenheter
 • netE med 28 nätverksenheter
 1. Total antal host i nätverket: 14 + 28 + 2 + 7 + 28 = 79
 2. Ordningsstorlek  från största till minsta:
  netB (28), netE (28), netA (14), netD (7) och netC (2)
Uppställning  Prefix Nätmask Segmenteringssteg Antal delnät
netB 2x – 2 ≥ 28
x = 5
   32 – 5 = 27
/24 + 3 = /27
255.255.255.224 256 – 224 = 32 23 = 8 
            204.15.5.0
204.15.5.32
204.15.5.64
204.15.5.96
204.15.5.128
204.15.5.160
204.15.5.192
204.15.5.224
Delnät Delnätadress Hostadress intervall Broadcast-adress
netB  204.15.5.0    204.15.5.1  204.15.5.30  204.15.5.31  
netE  204.15.5.32    204.15.5.33  204.15.5.62  204.15.5.63  
Obs: att delnäten B och E har samma antal host (28 st)
netA
netD
 2x – 2 ≥ 14
x = 4
   32 – 4 = 28
/27 + 1 = /28
 255.255.255.240  256 – 240 = 16 21 = 2 
             204.15.5.64
             204.15.5.80
Delnät Delnätadress Hostadress intervall Broadcast-adress
netA  204.15.5.64    204.15.5.65  204.15.5.78  204.15.5.79  
netD  204.15.5.80    204.15.5.81  204.15.5.94  204.15.5.95  
Obs: Delnät A har 14 host därmed 24 – 2 ≥ 14. Delnät C har 7 host och 23 – 2 = 6 därför 24 – 2 ≥ 7
netC  2x – 2 ≥ 2
x = 2
32 – 2 = 30
/27 + 3 = /30
 255.255.255.252  256 – 252 = 4  23 = 8
204.15.5.96
204.15.5.100
204.15.5.104
204.15.5.108
204.15.5.112
204.15.5.116
204.15.5.120
204.15.5.124
netC 204.15.5.96 204.15.5.97 204.15.5.98 204.15.5.99

Exempel 2

Bilden nedan illustrerar ett nätverk med 4 delnät adresserat med 172.16.0.0/22. Exemplet kräver att Router HQ kopplas till alla andra routrar Legal, Sales och HR. Det genererar tre delnät till.

Bild 2: 7 delnät

 

 1. Total antal host i nätverket: 500 + 200 + 50 + 20 + 2 + 2 + 2 = 776 hostadresser (ca. 800 st.)
 2. Storleksordning från största till minsta:
  1. Corporate HQ 500
  2. Sales Office 200
  3. HR Office 50
  4. Legal Office 20
  5. WAN1 2
  6. WAN2 2
  7. WAN3 2
 3. Uppställning: 2x – 2 ≥ 800; x = 10; för att adressera 800 enheter behövs 10 host-bitar (210 – 2 = 1022)
 4. Nätverksprefixen: 32 – 10 = 22
 5. Nätmasken blir 255.255.1111 1100.0 d.v.s. 255.255.252.0
 6. segmenteringssteg: 256 – 252 = 4
 7. Nätverksuppdelning: 172.16.0.0/22, 172.16.4.0/22, 172.16.8.0/22 osv.

Varför görs uträkningar som ovan? Innan vi börjar att dela upp ett nätverk behöver vi ta fram gränserna mellan tilldelade nätverksadresser. Nätverket i exemplet tilldelades den första delnäts-adressen, 172.16.0.0/22 och det säger till oss att vi inte får överlappa den andra delnät-adressen 172.16.4.0/22. Det är nu vi kan börja dela upp nätet.

Corporate HQ 500 host-adresser

 1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 500; x = 9; 29 – 2 ≥ 500; 512 -2 = 510 giltiga hostadresser med 9 host-bitar
 2. Nätverksprefix: 32 – 9 = 23, det vill säga /22 + 1 = /23
 3. Antal delnätadresser: 21 = 2
 4. Nätmask: 255.255.1111 1110.0 eller 255.255.254.0
 5. Segmenteringssteg: 256 – 254 = 2
 6. Delnätadresser: 172.16.0.0/23 och 172.16.2.0/23
 7. Corporate HQ delnät adresseras med 172.16.0.0/23
 8. Corporate HQ host-adresser: från 172.16.0.1 till 172.16.1.254, broadcast-adress är 172.16.1.255
 9. Delnätadressen 172.16.2.0/23 fortsätter att delas upp.

Sales Office 200 host-adresser

 1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 200; x = 8; 28 – 2 ≥ 200; 256 -2 = 254 giltiga hostadresser med 8 host-bitar
 2. Nätverksprefix: 32 – 8 = 24, det vill säga /23 + 1 = /24
 3. Antal delnätadresser: 21 = 2
 4. Nätmask: 255.255.1111 1111.0 eller 255.255.255.0
 5. Segmenteringssteg: 256 – 255 = 1
 6. Delnätadresser: 172.16.2.0/24 och 172.16.3.0/24
 7. Sales Office delnät adresseras med 172.16.2.0/24
 8. Sales Office host-adresser: från 172.16.2.1 till 172.16.2.254, broadcast-adress är 172.16.2.255
 9. Delnätadressen 172.16.3.0/24 fortsätter att delas upp

HR Office 50 host-adresser

 1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 50; x = 6; 26 – 2 ≥ 50; 64 -2 = 62 giltiga hostadresser med 6 host-bitar
 2. Nätverksprefix: 32 – 6 = 26, det vill säga /24 + 2 = /26
 3. Antal delnätadresser: 22 = 4
 4. Nätmask: 255.255.255.1100 0000 eller 255.255.255.192
 5. Segmenteringssteg: 256 – 192 = 64
 6. Delnätadresser: 172.16.3.0/26, 172.16.3.64/26, 172.16.3.128/26 och 172.16.3.192/26
 7. HR Office delnät adresseras med 172.16.3.0/26
 8. HR Office host-adresser: från 172.16.3.1 till 172.16.3.62, broadcast-adress är 172.16.3.63
 9. Delnätadressen 172.16.3.64/26 fortsätter delas upp
 10. Delnätadressen 172.16.3.128/26 reserveras
 11. Delnätadressen 172.16.3.192/26 reserveras

Legal Office 20 host-adresser

 1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 20; x = 5; 25 – 2 ≥ 20; 32 – 2 = 30 giltiga hostadresser med 5 host-bitar
 2. Nätverksprefix: 32 – 5 = 27, det vill säga /26 + 1 = /27
 3. Antal delnätadresser: 21 = 2
 4. Nätmask: 255.255.255.1110 0000 eller 255.255.255.224
 5. Segmenteringssteg: 256 – 224 = 32
 6. Delnätadresser: 172.16.3.64/27 och 172.16.3.96/27
 7. Legal Office delnät adresseras med 172.16.3.64/27
 8. Legal Office host-adresser: från 172.16.3.65 till 172.16.3.94, broadcast-adress är 172.16.3.95
 9. Delnätadressen 172.16.3.96/27 fortsätter delas upp

WAN1 2 host-adresser

 1. Uppställning: 2x – 2 ≥ 2; x = 2; 22 – 2 = 2; 4 – 2 = 2 giltiga hostadresser med 2 host-bitar
 2. Nätverksprefix: 32 – 2 = 30, det vill säga /27 + 3 = /30
 3. Antal delnätadresser: 23 = 8
 4. Nätmask: 255.255.255.1111 1100 eller 255.255.255.252
 5. Segmenteringssteg: 256 – 252 = 4
 6. Delnätadresser: 172.16.3.96/30, 172.16.3.100/30, 172.16.3.104/30, 172.16.3.108/30, 172.16.3.112/30, 172.16.3.116/30, 172.16.3.120/30, och 172.16.3.128/30
 7. WAN1 delnät adresseras med 172.16.3.96/30
 8. WAN1 host-adresser: 172.16.3.97  och 172.16.3.98, broadcast-adress är 172.16.3.99
 9. WAN2 delnät adresseras med 172.16.3.100/30
 10. WAN2 host-adresser: 172.16.3.101  och 172.16.3.102, broadcast-adress är 172.16.3.103
 11. WAN3 delnät adresseras med 172.16.3.104/30
 12. WAN3 host-adresser: 172.16.3.105  och 172.16.3.106, broadcast-adress är 172.16.3.107
 13. Delnätadresser 172.16.3.108/30, 172.16.3.112/30, 172.16.3.116/30, 172.16.3.120/30, och 172.16.3.128/30 reserveras.

Enligt alla uträkningar ovan har varje nätverk dimensionerats med någorlunda mängden av host-adresser. Vi kan inte undvika att ha några host-adresser över på varje delnät, de kan alltid användas senare eftersom ett nätverk tenderar oftast att växa större. Vi kan också notera att varje delnät har en egen nätmask.