classful och classless routing

Classful routing innebär att nätmasken kan räknas ut genom att kontrollera den första byten och sedan den andra och tredje byte. Detta är anledningen varför nätmasken inte inkluderas i routing-informations uppdateringar mellan routrar.

Routing protokoll, såsom RIPv1 behövde bara använda nätverksadressen och inte inkludera nätmasken i sina routing uppdateringar. Mottagande routern kunde avgöra nätmasken genom att undersöka värdet på den första byten i nätverksadressen. Exempelvis en klass A IP adress har för nätmask 255.0.0.0, klass B 255.255.0.0 och klass C 255.255.255.0

Uppdatering från R1

I exemplet nedan vet router R1 att delnät 172.16.1.0/24 tillhör samma större classful nätverk som utgående gränssnittet, 172.16.2.0/24. Därför skickar den en RIP uppdatering som innehåller delnät 172.16.1.0 till router R2

Bild 1: Adresser 172.16.1.0/24 och 172.16.2.0/24 ingår i 172.16.0.0/16

När router R2 får uppdateringen tillämpar den på mottagande gränssnitts nätmask /24 och lägger IP-adressen 172.16.1.0 i sin routing tabell.

Uppdatering från R2

När uppdateringar skickas av R2 till router R3 summerar/aggregerar router R2 alla delnät 172.16.1.0/24. 172.16.2.0/24, och 172.16.3.0/24 till ett classful nätverk 172.16.0.0.

Bild 2: Classful routing

Eftersom routern R3 inte har några delnät som tillhör till det summerat nätverket 172.16.0.0, kommer router R3 att tillämpa den classful mask för en klass B-nätverk, /16.

Classless routing

Classless routing protokoll såsom RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS och BGP inkluderar nätmasken med nätverksadressen i sina routing uppdateringar. Classless routing protokoll är nödvändiga för en mer effektivare routing där även route aggregering får göras  enligt VLSM metoden. Till exempel kan näten 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 172.18.0.0/16 och 172.19.0.0/16 aggregeras som 172.16.0.0/14 och inte till /16.

Om router R2 sänder den aggregerad adressen 172.16.0.0 utan /14 nätmask tillämpar router R3 standard classful nätmask /16.

Bild 3: Classless routing

Med ett classless routing protokoll kommer routern R2 annonsera 172.16.0.0 nätverket tillsammans med /14 masken till router R3. Denna router kommer då att kunna installera SUPERNET väg 172.16.0.0/14 i sin routing tabell och då blir nätverken 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 172.18.0.0/16 och 172.19.0.0/16 tillgängliga.