Classful nätuppdelning

Som vi lärt oss tidigare har en IPv4-adress en nätverksdel och en hostdel. Vi hänvisade till prefixet som antalet bitar i nätverksadressen och att resten av de 32 bitarna tillhör till hostadressen. Prefixet är ett sätt att definiera nätverksdelen och nätmasken är ett annat sätt. För att avgöra prefixet sätter man en 1 på alla bitar i nätverksadressen och en 0 på alla bitar i hostadressen, exempelvis:

172.16.3.35 /16 kan antecknas binärt som 11111111.11111111.00000000.00000000  och decimalt som 255.255.0.0

Eftersom nätverksbitarna placeras en bredvid den andra (kontinuerliga) finns det endast ett begränsat antal delnät i varje oktett. Placeringen av nätverksbitarna formar vissa mönster som kan kännas igen:

Binära Decimala Binära Decimala
0000 0000 0 = 0  eller 1111 1111  255
1000 0000 0 + 128 128 1111 1110  254
1100 0000 128 + 64 192 1111 1100  252
1110 0000 192 + 32 224 1111 1000  248
1110000 224 + 16 240 1111 0000  240
1111 1000 240 + 8 248 1110 0000  224
1111 1100 248 + 4 252 1100 0000  192
1111 1110 252 + 2 254 1000 0000  128
1111 1111 254 + 1 255 0000 0000      0

På motsvarande sätt kan en ny tabell utformas så här:

 27  26  25  24  23  22  21  20  =
 128  64  32  16  8  4  2  1
 1  0  0  0  0  0  0  0 128
 1  1  0  0  0  0  0  0  192
 1  1  1  0  0  0  0  0  224
 1  1  1  1  0  0  0  0  240
 1  1  1  1  1  0  0  0  248
 1  1  1  1  1  1  0  0  252
 1  1  1  1  1  1  1  0  254
 1  1  1  1  1  1  1  1  255

Classful nätverksuppdelning

Ordet “classful” innebär att alla delnätadresser använder samma nätmask. Det är bra att tänka på följande utgångspunkt när ett nätverk delas upp i flera delnät:

 • Att segmentera ett nätverk kräver fler bitar till nätverksadressen än de som har tilldelats.
 • De bitar som behövs för att generera delnät adresser lånas från hostbitar.
 • Jo fler hostbitar som används, desto fler delnät adresser kan definieras.
 • För varje lånad hostbit dubbleras antal tillgängliga delnät, men minskar också antal hostar.

Exempel 1

 

Router A i figuren har 2 gränssnitt/nätverkskort/interface. Router ska användas för att ansluta två delnät. Huvudnätverksadress är 192.168.1.0/24. Det ska delas upp till 2 delnät, 1 och 2.

 

 1. Uppställning: 2x ≥ 2; x = antal hostbitar att låna; 21 = 2; 1 hostbit behöver lånas.
 2. Antal delnätadresser blir 2 st.
 3. Den nya nätverksprefixen är nu /25 (/24 + 1 = /25) eftersom 1 hostbit har lagts till.
 4. Den nya nätverksprefixen kan skrivas decimalt: 255.255.255.128
 5. Segmenteringsstegen blir 256 – 128 = 128
 6. Delnät 1 nätverksadress är 192.168.1.0/25
 7. Delnät 2 nätverksadress är 192.168.1.128/25
 8. Delnät 1 host-adresser: från 192.168.1.1 till 192.168.1.126 och broadcast-adress 192.168.1.127
 9. Delnät 2 host-adresser: från 192.168.1.129 till 192.168.1.254 och broadcast-adress 192.168.1.255

Exempel 2

Router A i figuren nedan har 3 gränssnitt/nätverkskort/interface. Router ska användas för att ansluta tre delnät. Huvudnätverksadressen 192.168.1.0/24 ska delas upp till 3 delnät: 0, 1 och 2.

 1. Uppställning: 2x ≥ 3; x = antal hostbitar att låna; 22 ≥ 3; 2 hostbitar behöver lånas.
 2. Antal delnätadresser blir 4 st. 3 behövs och en reserveras till framtiden
 3. Den nya nätverksprefixen är nu /26 (/24 + 2 = /26) eftersom 2 hostbitar har lagts till.
 4. Den nya nätverksprefixen kan skrivas decimalt: 255.255.255.192
 5. Segmenteringsstegen blir 256 – 192 = 64
 6. Delnät 1 nätverksadress är 192.168.1.0/26
 7. Delnät 2 nätverksadress är 192.168.1.64/26
 8. Delnät 3 nätverksadress är 192.168.1.128/26
 9. Delnät 4 nätverksadress är 192.168.1.192/26 reserveras
 10. Delnät 1 host-adresser: från 192.168.1.1 till 192.168.1.62 och broadcast-adress 192.168.1.63
 11. Delnät 2 host-adresser: från 192.168.1.65 till 192.168.1.126 och broadcast-adress 192.168.1.127
 12. Delnät 3 host-adresser: från 192.168.1.129 till 192.168.1.190 och broadcast-adress 192.168.1.191

Exempel 3

Router A i figuren har 4 gränssnitt/nätverkskort/interface och router B har 3. Nätverket där dessa routrar befinner sig adresseras som 192.168.1.0/24. Det ska delas upp till 6 delnät, 0, 1 , 2, 3, 4, och 5.

Router A i figuren har 4 gränssnitt/nätverkskort/interface och router B har 3. Routrarna ska användas för att ansluta 6 delnät. Huvudnätverksadress är 192.168.1.0/24. Det ska delas upp till 6 delnät: 0, 1, 2, 3, 4 och 5.

 • Uppställning: 2x ≥ 6; x = antal hostbitar att låna; 23 ≥ 6; 3 hostbitar behöver lånas.
 • Antal delnätadresser blir 8 st. 6 behövs och 2 reserveras till framtiden
 • Den nya nätverksprefixen är nu /27 (/24 + 3 = /27) eftersom 3 hostbitar har lagts till.
 • Den nya nätverksprefixen kan skrivas decimalt: 255.255.255.224
 • Segmenteringsstegen blir 256 – 224 = 32
 • Delnät 0 nätverksadress är 192.168.1.0/27
 • Delnät 1 nätverksadress är 192.168.1.32/27
 • Delnät 2 nätverksadress är 192.168.1.64/27
 • Delnät 3 nätverksadress är 192.168.1.96/27
 • Delnät 4 nätverksadress är 192.168.1.128/27
 • Delnät 5 nätverksadress är 192.168.1.160/27
 • Delnät 6 nätverksadress är 192.168.1.192/27 reserveras
 • Delnät 7 nätverksadress är 192.168.1.224/27 reserveras
 • Delnät 0 host-adresser: från 192.168.1.1 till 192.168.1.30 och broadcast-adress 192.168.1.31
 • Delnät 1 host-adresser: från 192.168.1.33 till 192.168.1.62 och broadcast-adress 192.168.1.63
 • Delnät 2 host-adresser: från 192.168.1.65 till 192.168.1.94 och broadcast-adress 192.168.1.95
 • Delnät 3 host-adresser: från 192.168.1.97 till 192.168.1.26 och broadcast-adress 192.168.1.127
 • Delnät 4 host-adresser: från 192.168.1.129 till 192.168.1.158 och broadcast-adress 192.168.1.159
 • Delnät 5 host-adresser: från 192.168.1.161 till 192.168.1.190 och broadcast-adress 192.168.1.191

Med exemplen ovan kan vi konstatera att alla delnät har en och samma delnätmask och dessutom samma antal host-adresser. Det är så som man adresserar tillhörande nätverk även om default nätmasken har ändrats till en ny nätmask. Det är möjligt att konfigurera routrarna med sådana delnätadresser men deras klass-baserade arbetssätt styr routrarnas funktioner när de dirigerar datatrafiken. Det innebär att de kan återgå till klasserna och inte ser anpassade delnätadresser. Det är något vi ska ta upp på ett mer detaljerade sätt. Just nu räcker det med att associera alla tillhörande delnät med en och samma nätmask.